Banki z krajów GCC zmuszone do dostosowania procedur zarządzania płynnością do nowego cyklu koniunkturalnego

0
  • Niskie ceny energii i mniejsze wydatki rządowe w regionie krajów GCC wywierają presję na możliwości kredytowania
  • Pomimo obecnej sytuacji gospodarczej kraje należące do GCC odnotowały w 2017 r. wzrost wolumenu udzielonych kredytów o 4,9 proc.
  • Banki będą udzielały kredytów w bardziej selektywny sposób w latach 2017–2018
  • Alternatywne opcje finansowania ze względu na trudną sytuację na rynku

Stagnacja cen ropy naftowej: zróżnicowany wpływ na finansowanie przedsiębiorstw

Stagnacja cen ropy naftowej na niskim poziomie wywiera negatywny wpływ na warunki płynności w krajach będących członkami Rady Współpracy Zatoki Perskiej (ang. Gulf Cooperation Council, GCC). Sytuacja ta prowadzi do spowolnienia wpływu przychodów fiskalnych do kasy państwa, pogorszenia warunków płynności w sektorze bankowym, wzrostu kosztów finansowania i spadku tempa wzrostu gospodarczego (2,1 proc. w 2017 r. wg prognozy Coface). Zgodnie z raportem Coface wprowadzanie dalszych restrykcji w stosunku do dotacji rządowych nasili spowolnienie przyrostu depozytów.

Poziom stóp międzybankowych wzrósł w całym regionie, a tempo przyrostu podaży pieniądza spadło. Sytuacja ta okazała się szczególnie problematyczna dla Omanu i Bahrajnu, ponieważ kraje te dysponują najmniejszymi buforami fiskalnymi i zewnętrznymi w regionie. Oznacza to, że pogarszające się warunki płynności wywarły większy wpływ na finanse przedsiębiorstw w tych dwóch krajach w porównaniu z innymi krajami, takimi jak ZEA i Arabia Saudyjska, które mają do dyspozycji większe bufory finansowe.

Przewiduje się, że wolumen udzielanych kredytów wzrośnie o 4,9 proc. w 2017 roku. Wynik ten jest jednak o wiele gorszy od średniego rocznego tempa wzrostu, które w latach 2012–2016 wynosiło 9,2 proc.

„Ograniczone zasoby przyczynią się do bardziej selektywnego udzielania kredytów przez banki w 2017 i 2018 r. Ponadto ograniczony zostanie dostęp do finansowania dla przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich, ponieważ wiąże się to z podwyższonym poziomem ryzyka” – powiedziała Seltem Iyigun, ekonomistka Coface.

Czytaj również:  Złoty pod presją wysokiej awersji do ryzyka i słabszych danych z krajowego rynku pracy

Rynki kapitałowe odegrają większą rolę w pozyskiwaniu funduszy

Ceny ropy naftowej obniżyły się o ponad 75 proc. w okresie od połowy 2014 r. do stycznia 2016 r. Od tego czasu wzrosły, ale nadal znajdują się na niższym poziomie niż na początku tej dekady. Spadek ten doprowadził do pogorszenia się warunków finansowych i gospodarczych w wielu krajach, zmuszając niektóre rządy do wprowadzenia środków oszczędnościowych, takich jak rezygnacja z realizacji projektów o niewielkim znaczeniu, podniesienie wysokości opłat administracyjnych i ograniczenie niektórych dotacji.

„System bankowy w krajach Zatoki Perskiej stoi przed nowymi wyzwaniami spowodowanymi spadkiem cen ropy naftowej. Koszty finansowania wzrosły z powodu podwyższenia amerykańskich stóp procentowych, co niewątpliwie oddziałuje na walutę Zjednoczonych Emiratów Arabskich – dirham, którego kurs został powiązany z kursem dolara. Z uwagi na niedawne wdrożenie regulacji Bazylea III, zgodnie z którymi banki są zobowiązane utrzymywać znaczną ilość płynnych aktywów wysokiej jakości w latach 2018–2019, konieczne jest dokonanie stosownych korekt kapitałowych” – powiedział Massimo Falcioni, dyrektor generalny Coface w regionie Bliskiego Wschodu.