Bezpłatna konferencja: Cyfryzacja Spółek Kapitałowych – prawo a nowe technologie

konferencja kamera

Zapraszamy na wirtualną konferencję Wybrane aktualne zmiany w prawie gospodarczym oraz cyfryzacja spółek i innych organizacji – prawo a nowe technologie, która odbędzie się dnia 11 marca 2021 roku, w godzinach 10:00 – 12:00. Głównymi organizatorami i jednocześnie patronami merytorycznymi konferencji są Międzynarodowe Centrum Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacja Na Rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja odbędzie się w formie dyskusji ekspertów biznesowych i  przedstawicieli środowiska naukowego na temat aktualnych zmian w prawie gospodarczym, w szczególności zasad udziału w formalnych zgromadzeniach z  wykorzystaniem nowych technologii, organizacji głosowań, rejestracji przebiegu spotkań, zawierania umów w formie elektronicznej, przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej, dematerializacji akcji, wybranych zmian opodatkowania i  cyberbezpieczeństwa.

Moderatorem dyskusji będzie doc. dr Robert Pietrusiński z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W panelu wezmą udział Prof. dr hab. Igor Postuła z  Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego, Paweł Wachelka z  Intertrading Systems Technology, Doc. dr Piotr Sokół z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Ludwik Sobolewski, specjalista rynku papierów wartościowych.

Konferencja kierowana jest do radców prawnych, notariuszy, założycieli start-upów, przedsiębiorców, prawników korporacyjnych, notariuszy, przedstawicieli instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych, pracowników biur zarządów i  rad nadzorczych zainteresowanych założeniem prostej spółki akcyjnej, jak również inwestorów instytucjonalnych w postaci banków inwestycyjnych, domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych itd. oraz inwestorów indywidualnych, instytutów naukowych, dziennikarzy i innych osób zainteresowanych zmianami w przepisach.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla wszystkich uczestników. Warunkiem udziału jest rejestracja elektroniczna na stronie www.wzuw.pl lub poprzez przesłanie zgłoszenia mailowo na adres [email protected]UWWZ (3)