Bezrobocie spadło poniżej 12 proc.

0

Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 11,8 proc., wobec 12,2 w maju – prognozuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Bezrobocie spada powoli. W tym roku rząd ograniczył jednak fundusze na aktywizację bezrobotnych, dlatego zmniejszyła się liczba subsydiowanych miejsc pracy” – mówi dr Jacek Męcina, doradca zarządu PKPP Lewiatan.

„W ubiegłym roku Fundusz Pracy dysponował znacznie większymi funduszami. Z subsydiowanych miejsc pracy korzystali przede wszystkim ludzie młodzi, rozpoczynający życie zawodowe. Gdyby nie oszczędności, które dotknęły Fundusz Pracy spadek bezrobocia w miesiącach wakacyjnych byłby większy.

Ponadto lato, to tradycyjnie okres, kiedy rośnie zapotrzebowanie na pracowników w takich branżach jak rolnictwo, ogrodnictwo, gastronomia, turystyka, handel, budownictwo czy infrastruktura. Na wzrost zatrudnienia wpływają szczególnie świetne wyniki, które odnotowuje budownictwo, zwłaszcza związane z inwestycjami infrastrukturalnymi” – dodaje Jacek Męcina.

„Spadek stopy bezrobocia odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy w warmińsko-mazurskim (o 0,9 punktu), a najsłabszy w mazowieckim (o 0,2). Na koniec minionego miesiąca w powiatowych urzędach pracy było zarejestrowanych 1 884 600 osób, o 78 000 osób mniej niż na koniec maja br.

Spadek zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach; najsilniejszy w pomorskim (o 5,5 proc., czyli o 5,8 tys. osób), warmińsko-mazurskim (o 5,5 proc., tj. 5,7 tys. osób) oraz zachodniopomorskim (o 5,2 proc., tj. 5,6 tys. osób).

Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 68,1 tys. wolnych miejsc pracy oraz miejsc aktywacji zawodowych – o 10,8 proc. (8,2 tys.) mniej niż w maju br. Wzrost liczby zgłoszonych do urzędów ofert pracy nastąpił tylko w dwóch województwach – kujawsko-pomorskim (o 16,8 proc.) oraz w lubuskim (o 11,7 proc.). Spadek zanotowano w czternastu województwach, przy czym największy w województwie podlaskim (aż o 38,1 proc.), a najmniejszy w mazowieckim (o 1 proc.).

Czerwiec to czwarty miesiąc, w którym zmniejszyła się liczba bezrobotnych. Rozpoczyna się sezon turystyczny, co wpływa szczególnie korzystnie na poziom zatrudnienia. Część osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, co spowodowało wykreślenie z rejestru bezrobotnych, a część została zaktywizowana przez powiatowe urzędy pracy.
Coraz więcej pracodawców poszukuje nowych pracowników (głównie za pośrednictwem portali rekrutacyjnych). Największą grupę poszukiwanych osób stanowili fachowcy i wykwalifikowani pracownicy fizyczni, tuż za nimi znalazły się zawody związane z wykształceniem ścisłym i technicznym, dalej sprzedażą i marketingiem oraz pracownicy branży usługowej. W dalszym ciągu największe problemy ze znalezieniem pracy mieli pracownicy administracyjni oraz przedstawiciele sektora edukacyjnego” – mówi Monika Zakrzewska, ekspert PKPP Lewiatan.

Czytaj również:  Gaming Factory planuje debiut na GPW w przyszłym roku

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan