BioMaxima podsumowuje 2021 jako kolejny rekordowy rok

BioMaxima

Rok 2021 zakończył się zatwierdzeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu Spółki. Akcje BioMaxima S.A. zostały wprowadzone do obrotu na głównym rynku warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych 31 stycznia br. Spółka przeniosła notowania swoich walorów z NewConnect, na który weszła w 2010 roku. Był to pierwszy w 2022 roku debiut na głównym rynku GPW.

Wyższa wycena i spodziewane rekordowe wyniki

W raporcie z 4 lutego br. analitycy DM BOŚ podnieśli wycenę akcji BioMaxima S.A. w horyzoncie 12 miesięcy do 41,40 zł wobec wcześniejszej wyceny na poziomie 37,30 zł. Autorzy raportu wskazywali między innymi na wysoką skuteczność testów BioMaxima w wykrywaniu wariantu Omikron. Analitycy przewidywali również brak osłabienia popytu na nie-Covidowe produkty Spółki, czego dowodem są zdobyte już w 2022 roku duże zamówienia. Z powodu zwiększania skali działalności Spółki, rosnącej rozpoznawalności marki BioMaxima i wzrostu zaufania do testów Spółki, dyskonto dla wyceny względem spółek porównywalnych zmniejszono z 15% na 10%. W 2022 roku analitycy spodziewają się po raz kolejny rekordowych wyników. Prognozy przychodów/ EBITDA/ EBIT/ zysku netto za 2022 rok zostały podniesione do 161,2/ 29,5/ 27,8/ 23,4 mln zł.

Rok nagród

W marcu 2021 roku, w ramach konkursu organizowanego przez dziennik Parkiet, BioMaxima S.A. otrzymała główną nagrodę „Byki i Niedźwiedzie” w kategorii spółka roku z rynku NewConnect. Z kolei we wrześniu Spółka otrzymała Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin w kategorii Innowacyjność, potwierdzając tym samym swoją pozycję jako ważnego gracza na lubelskiej scenie biznesowej, mającego istotny wkład w rozwój gospodarczy miasta.

Plany inwestycyjne

W maju 2021 roku nastąpiła finalizacja transakcji nabycia nieruchomości przy ulicy Vetterów w Lublinie, na której zostanie rozbudowana powierzchnia produkcyjna oraz magazynowa. Prace budowlane zostały już rozpoczęte. Ich zakończenie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przewidywane jest na I kwartał 2023 roku.

W bieżącym roku BioMaxima planuje również budowę kolejnej instalacji fotowoltaicznej, która przyczyni się do dalszego obniżenia kosztów energii ponoszonych przez Spółkę.

Zgodnie z opublikowanym przez Spółkę kalendarzem, skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku zostanie przekazany dnia 30 maja 2022 r.