BioMaxima S.A. po I kwartale 2018 r.

0

BioMaxima S.A., notowany na NewConnect polski producent podłoży mikrobiologicznych, a także szerokiej gamy odczynników i aparatury do diagnostyki in vitro, osiągnęła w pierwszym kwartale 2018 r. zysk EBITDA dla jednostki dominującej w wysokości 617 tys. zł oraz 251 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym, a jej przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 7.922 tys. zł. Spółka intensywnie prowadzi prace rozwojowe i nowe projekty inwestycyjne, utrzymując wskaźniki finansowe na stabilnym poziomie.

Spółka kontynuuje w 2018 r. rozpoczęty program inwestycyjny, obejmujący wiele nowych projektów, dzięki którym realizowana jest jej skokowa transformacja. Ubiegły kwartał należał do najbardziej intensywnych w wieloletniej historii Emitenta, a wysokie tempo prowadzonych prac rozwojowych zostanie również utrzymane w kolejnych kwartałach. BioMaxima S.A., obok prowadzenia licznych projektów dba o ekspansję podstawowego biznesu; utrzymuje wzrost sprzedaży oraz zdobywa kolejne zamówienia; uczestniczy w targach branżowych i nawiązuje nowe relacje handlowe. Prowadzone przez Zarząd działania mają na celu zbudowanie dynamicznego podmiotu, który wykorzystując stworzony już i stale rozwijany potencjał będzie coraz efektywniej wykorzystywał możliwości oferowane przez polski rynek oraz rozbudowaną międzynarodową sieć sprzedaży. Zarząd Spółki oczekuje, że zakończenie programu inwestycyjnego pozwoli na poprawę jej wyników oraz wskaźników finansowych już od 4 kwartału 2018 r.

„Główną osią naszej pracy są obiekty budowane w Lublinie, których wykorzystanie umożliwi nam polepszenie wskaźników finansowych i umocnienie pozycji BioMaxima w segmencie mikrobiologii. Dzisiaj odczuwamy, że mając dostęp do wielu atrakcyjnych rynków poprzez międzynarodową sieć dystrybucji, czy poprzez nasze spółki zależne, bez inwestycji nie będziemy w stanie obsłużyć rosnącego zapotrzebowania na produkty BioMaxima. Dlatego zwiększamy moce wytwórcze Spółki. Nowe linie technologiczne, które zakupiliśmy oraz realizowane prace rozwojowe dodatkowo pozwolą Spółce zaprezentować pełniejszą ofertę, m.in. zastępując asortyment, który obecnie dystrybuujemy – naszym własnym – i w ten sposób zwiększać rentowność.” – wyjaśnia Łukasz Urban, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

Czytaj również:  SSK S.A. publikuje prognozy finansowe na 2018 r.

Prace przy budowie nowego Zakładu Produkcyjnego oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego w Lublinie przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Główne dostawy oraz instalacja maszyn i urządzeń będą prowadzone w okresie od czerwca do września 2018 r. BioMaxima S.A. zakończyła w 1 kw. 2018 r. prace badawczo-rozwojowe nad nowym analizatorem biochemicznym BM-200, a jego seryjna produkcja rozpocznie się w zakładzie w Lublinie w drugim kwartale tego roku. Zarząd Spółki spodziewa się dużego zainteresowania tym urządzeniem, przede wszystkim na rynkach zagranicznych.