Black Pearls VC inwestuje w niemiecki Wonderwerk

Bowen Moody. współzałożyciel i CEO Wonderwerk
Bowen Moody. współzałożyciel i CEO Wonderwerk
  • vc, Black Pearls VC i Spring Capital dołączają do dotychczasowego inwestora spółki, jakim jest startup studio Founders
  • Firmy wydają rocznie 30 miliardów USD na szkolenia sprzedażowe, mimo tego 55% sprzedawców nie posiada kluczowych umiejętności
  • Wonderwerk zwiększył przychody 4-krotnie w przeciągu roku
  • Spółka wykorzysta fundusze na analitykę danych i ekspansję m.in. w USA

Wonderwerk pozyskał 2,5 mln USD w ramach rundy seed, aby pomóc zespołom sprzedażowym skuteczniej wejść w erę pracy zdalnej. Spółka oferuje kompleksową platformę do szkolenia i narzędzia do śledzenia wzrostu wydajności działów sprzedaży.

Na wsparcie spółki, poza obecnym inwestorem, którym jest startup studio Founders z Danii, zdecydowali się także fiński Sparkmind.vc specjalizujący się w inwestycjach w spółki z obszaru edukacji, fundusz Black Pearls VC z Gdańska oraz estoński Spring Capital. Startup planuje przeznaczyć pozyskane fundusze na ekspansję m.in. w USA, rozbudowę platformy do analizy danych oraz rozwój zespołów sprzedaży i marketingu.

Wizją Wonderwerk jest zapewnienie każdemu sprzedawcy jak największej szansy na sukces. Szacuje się, że na całym świecie firmy wydają rocznie około 30 miliardów USD na szkolenia sprzedażowe, mimo że 90% z nich nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Ta nieefektywność doprowadziła do kryzysu w branży – szacuje się, że w skali światowej 30 milionów sprzedawców nie posiada kluczowych umiejętności, a rotacja pracowników sięga nawet 55%.

Problemy te pogłębiły się jeszcze bardziej w czasie pandemii, kiedy to wielu handlowców po raz pierwszy zostało zmuszonych do pracy zdalnej. COVID-19 spowodował nie tylko niedobory materiałów i surowców, ale także utrudnił dostęp do wykwalifikowanych pracowników. Dotyczy to m.in. osób zatrudnionych w obszarze sprzedaży. Z tego powodu coraz więcej firm jest zmuszonych do zatrudniania i wdrażania pracowników zdalnie, dostosowując się w ten sposób do nowej normalności. Moment ten wykorzystał Wonderwerk, który świetnie wpisał się w zapotrzebowanie firm budujących zespoły sprzedażowe typu remote-first. W ostatnim roku startup osiągnął czterokrotny wzrost przychodów i planuje utrzymać dynamikę wzrostu do kolejnej rundy finansowania.

Dzięki nowatorskiemu podejściu, Wonderwerk jest pierwszą firmą na świecie, która mierzy wpływ szkoleń na przychody. Poprzez integrację z CRM swoich klientów, Wonderwerk może sprawdzić, jak skuteczne są konkretne programy szkoleniowe w zakresie sprzedaży. Pozwala także na skrócenie czasu potrzebnego na odpowiednie wdrożenie sprzedawcy do zespołu i zwiększenie współczynnika konwersji. Po raz pierwszy w historii, firmy mogą zobaczyć, która część ich szkolenia nie działa. Podejście analityczne pozwala na optymalizację procesu i podnoszenie jego skuteczności. Klientami firmy są szybko rozwijające się spółki technologiczne, które dynamicznie powiększają swoje zespoły sprzedażowe i potrzebują narzędzia do szkolenia oraz podnoszenia kwalifikacji swoich zespołów sprzedażowych.

Dzięki zastosowaniu platformy Wonderwerk, klienci spółki zanotowali imponujące wyniki. Dobrymi przykładami są holenderska firma Virtuagym dostarczająca rozwiązania w zakresie zdrowia i fitness, czy też niemiecki Babbel – gigant w zakresie rozwiązań do nauki języków obcych. Pierwszy z podmiotów był w stanie zmniejszyć czas wdrożenia sprzedawców aż o 50%, podczas gdy Babbel zwiększył swoje wskaźniki konwersji o 40%. Zmiany te mają ogromny wpływ na przychody. Zwłaszcza wtedy, gdy firmy mogą je zastosować w dużych zespołach sprzedażowych.

„Zauważyliśmy, że zbyt wiele firm w ramach działów sprzedaży stosuje podejście szybkiej eksploatacji i rotacji nieefektywnych przedstawicieli handlowych. Kiedy coś się nie udaje, managerowie obwiniają ludzi, zamiast zweryfikować skuteczność własnych procesów szkoleniowych i wdrożeniowych. Większość firm wciąż nie rozumie, jak wiele pieniędzy tracą za każdym razem, gdy sprzedawca odchodzi i trzeba znaleźć oraz wdrożyć nową osobę na jego miejsce” – mówi współzałożyciel i CEO Wonderwerk, Bowen Moody.

Zanim powstał Wonderwerk, jego założyciele Bowen Moody i Rouven Herzog stworzyli platformę edukacyjną do samodzielnego uczenia się, która była skierowana do dużych klientów biznesowych. Jednak szybko zmienili podejście do tego czym finalnie ma być produkt. Zdali sobie bowiem sprawę, że aby wprowadzić prawdziwe zmiany w kształceniu kadr, musieli być w stanie wykazać wyraźny zwrot jaki firmy mogą osiągnąć inwestując swój czas i pieniądze w szkolenia pracowników. Weryfikacja samego przyswojenia wiedzy była niewystarczająca. Należało pójść krok dalej i sprawdzić jak faktycznie przekłada się na skuteczność działań poszczególnych sprzedawców.

Komentując transakcję, partner Sparkmind.vc Vesa Laakso mówi: „Wonderwerk jest doskonałym przykładem cyfrowej transformacji w segmencie kształcenia działów sprzedaży. Poprzez sprawne podnoszenie umiejętności sprzedawców, firma sięga po wielomiliardowy rynek, który do tej pory był zaniedbywany przez firmy technologiczne.”

Wonderwerk to także pierwsza inwestycja gdańskiego funduszu Black Pearls VC w Niemczech. Kierunek geograficzny jest nieprzypadkowy. Fundusz już od dłuższego czasu buduje sieć kontaktów biznesowych w basenie Morza Bałtyckiego i jest najbardziej aktywnym polskim VC w tym regionie. Z trzema inwestycjami w Estonii, po jednej na Łotwie, Litwie oraz w Szwecji, Black Pearls VC wchodzi na następny rynek zagraniczny, pokazując że jest w stanie przyciągać zainteresowanie świetnych spółek technologicznych i inwestować z czołowymi europejskimi VC.

„Budowanie zespołu sprzedaży typu remote-first stawia nowe wyzwania przed każdą organizacją dostosowującą się do nowej rzeczywistości. Onboarding i podnoszenie kwalifikacji pracowników to obszary, z którymi mierzy się wiele firm. Wonderwerk daje firmom bardzo potrzebny zestaw narzędzi, który pozwala im mierzyć wpływ szkolenia na wydajność, w oparciu o rzeczywiste dane. Bowen i Rouven stworzyli produkt najwyższej jakości i udało im się już na początku zdobyć imponującą bazę klientów. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy być częścią tej rundy i wspierać ambitną wizję firmy, która może stać się niezbędnym narzędziem każdej firmy typu remote-first.”, mówi Aleksander Dobrzyniecki, Partner w Black Pearls VC.