Bob Dorf dołącza do Rady Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego „Ultima Ratio”

Robert Szczepanek, współtwórca elektronicznego sądu polubownego Ultima Ratio
Robert Szczepanek, współtwórca elektronicznego sądu polubownego Ultima Ratio

Bob Dorf- współautor światowego bestsellera „Podręcznik Startupu” dołącza do Rady Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego „Ultima Ratio”

 

Bob Dorf -współautor światowego bestsellera “Podręcznik Startupu” – szczegółowego przewodnika rozwoju biznesu zgodnego z praktykami „Customer Development” został członkiem Rady Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego „Ultima Ratio”. Rada e-sądu, złożona między innymi ze znanych prawników i osób działających na rzecz rozwoju gospodarki cyfrowej w Polsce jest organem monitorującym i wspierającym działalność Ultima Ratio. Zdaniem twórców e-arbitrażu fakt dołączenia do niej Boba Dorfa ułatwi e-sądowi bardziej dynamiczny rozwój.

Bob Dorf
Bob Dorf

Bob Dorf to profesor “Business Development” i “Business Modelling” w Columbia Business School w Nowym Jorku, prowadzi wykłady poświęcone Customer Development oraz skutecznemu budowaniu startupów. Wcześniej był przedsiębiorcą, który założył i rozwinął 7 własnych firm. Jest jednocześnie inwestorem i konsultantem wspierającym startupy. W sumie zaangażował się w ponad 24 projekty związane z rozwojem przedsiębiorstw z rożnych branż, co w efekcie przełożyło się na 7 debiutów giełdowych. W 2012 roku razem ze Stevem Blankiem opublikował „Podręcznik Startupu”, który szybko zyskał miano bestsellera.

Teraz Bob Dorf dołącza do Rady „Ultima Ratio”, Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego, który powstał dzięki wspólnej inicjatywie Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółki Causa Finita. To arbitraż dla firm, w którym sprawy są prowadzone wyłącznie przez internet. W zamyśle twórców Ultima Ratio Sąd ma odciążyć działalność sądownictwa tradycyjnego, które rocznie prowadzi około miliona spraw, w których stronami są firmy i przedsiębiorstwa. Wyrok zgodnie z regulaminem ma być wydany w ciągu 3 tygodni.

„Założyciele Ultima Ratio budują poważny i wiarygodny projekt z dziedziny elektronicznego arbitrażu stosując przy tym techniki rozwoju biznesu właściwe startupom. Stworzyli w ten sposób niesamowitą propozycję wartości dla klientów. Mowa tu o zupełnie bezstresowym rozwiązywaniu sporów w sieci w czasie zaledwie trzech tygodni – nigdzie na świecie nie spotykanym. Dlatego z przyjemnością wsparłem ten projekt swoim doświadczeniem i pomocą jako członek Rady. „komentuje Bob Dorf.

Robert Szczepanek, współtwórca Ultima RatioRada Ultima Ratio to instytucja, która ma monitorować działalność naszego e-sadu, ale także wspierać rozwój naszego przedsięwzięcia. W jej skład wchodzą największe autorytety polskiego prawodawstwa, ale także osoby wspierające proces digitalizacji polskiej gospodarki. Teraz dołącza do niej Bob Dort, praktyk we wspieraniu nowych przedsięwzięć. Znaczna ich część odniosła sukces. Mam nadzieję, że przy wsparciu Boba dołączymy do tego grona.- komentuje Robert Szczepanek, współzałożyciel Ultima Ratio.

W składy Rady Ultima Ratio, oprócz Boba Dorfa wchodzą także prof. Jacek Gołaczyński, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego Łukasz Błaszczak, prof. UKSW dr hab. Jadwiga Pazdan, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Andrzej Kidyba, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego Jerzy Pisuliński oraz Anna Dańko – Roesler, Prezes Stowarzyszenia Notariuszy RP.

Ultima Ratio rozpoczął formalnie działalność pod koniec kwietnia tego roku. Ma rozpatrywać sprawy gospodarcze, w których stronami są firmy i przedsiębiorstwa. Żeby złożyć pozew, obydwie strony muszą zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu właśnie przez Ultima Ratio. Sąd rozpatruje sprawy wyłącznie przez internet – nie posiada budynku, w którym trzeba się stawić, nie organizuje rozpraw, na które trzeba dojechać. Pozew składa się w ciągu kilku minut, po zalogowaniu się do systemu informatycznego. Sąd będzie mógł korzystać z profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego oraz e-dowodów tożsamości. Ułatwi to identyfikacje tożsamości użytkowników, którzy będą występować przed sądem w charakterze stron. Takie rozwiązania udostępniło Ministerstwo Cyfryzacji. Wyrok zaś ma być co do zasady wydany w 3 tygodnie czyli ponad 20 razy szybciej niż w sądzie tradycyjnym. Arbitrami są notariusze przeszkoleni w Stowarzyszeniu Notariuszy RP.

System elektroniczny Ultima Ratio jest prosty i intuicyjny – czynności procesowych można dokonywać o każdej porze dnia i nocy i w każdym miejscu na świecie, posiadającym oczywiście dostęp do internetu. Niezwykle wygodne jest prezentowanie materiału dowodowego – w przypadku na przykład roszczeń z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, strona będzie mogła wprost z aplikacji mobilnej Ultima Ratio nakręcić telefonem komórkowym film obrazujący wady oraz jednym kliknięciem umieścić go na profilu danej sprawy. W analogiczny sposób możliwa jest prezentacja zdjęć, skanów pism, linków, nagrań audio, zrzutów ekranu i innych tego typu materiałów. Arbiter zaś ma możliwość kontaktowania się ze stronami poprzez dedykowany każdej sprawie czat. Zabezpieczenia systemu elektronicznego Ultima Ratio są analogiczne do zabezpieczeń systemów bankowości elektronicznej. System informatyczny e-sądu został zbudowany przez polską spółkę ZETO Rzeszów.