Związek Cyfrowa Polska apeluje o szybszy rozwój prywatnych sieci 5G

Maszty 5G - internet komórkowy

Polska ma ogromny potencjał i możliwości, żeby stać się globalnie istotnym graczem na polu nowoczesnych sieci mobilnych. Aby jednak wykorzystać tę szansę, konieczne jest znaczne przyspieszenie prac nad wdrożeniem sieci 5G, zwłaszcza w lokalnym i prywatnym zakresie – wskazuje Związek Cyfrowa Polska w piśmie przesłanym do posłów z sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Przed nami leży ogromna szansa dla przemysłu, służby zdrowia, transportu, edukacji, energetyki i komunikacji” – czytamy w stanowisku. Eksperci Cyfrowej Polski podkreślają, że dotychczasowe badania i raporty nie świadczą dobrze o wykorzystywaniu przez Polskę potencjału w dziedzinie nowoczesnych technologii: jesteśmy jednym z zaledwie dwóch państw Unii Europejskiej, które nie przydzieliło jeszcze żadnych dostępnych pasm częstotliwości 5G.

Sieci prywatne priorytetem… ale wciąż nie ma dla nich częstotliwości

Aby to zmienić, Cyfrowa Polska przygotowała szereg opinii i rekomendacji mających wspomóc rozwój sieci 5G w Polsce. Kilka ważnych uwag dotyczy na przykład zasad dystrybucji pasma. W stanowisku organizacji szczególnie mocno podkreślony jest temat sieci lokalnych. – Sieci prywatne powinny stanowić mocny komponent całego 5G w Polsce, bo realizują konkretne, lokalne potrzeby społeczne oraz biznesowe i uzupełniają tym samym ogólnopolskie sieci operatorskie. Dlatego apelujemy o jak najszybsze zainicjowanie możliwości korzystania z lokalnego pasma, niezależnie od aukcji bloków częstotliwości przeznaczonych dla operatorów ogólnokrajowych – mówi Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.

Organizacja liczy na przełom w tej sprawie. Urząd Komunikacji Elektronicznej kilka miesięcy temu deklarował, że w wakacje udostępni częstotliwości pasma 5G dla sieci prywatnych.

Michał Kanownik podkreśla że pilnie potrzebujemy odważniejszego i sprawniejszego działania: – W Polsce mamy pierwsze udane przykłady uruchomienia prywatnych sieci 5G. Nowoczesną sieć przemysłową wdrożył Orlen na terenie swojego zakładu produkcyjnego w Płocku, a Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zbudowała wewnętrzną sieć kampusową. Oba przykłady można uznać za pełen sukces. Łódzka sieć umożliwia testowanie przez inwestorów i startupy najbardziej innowacyjnych rozwiązań technologicznych, a PKN Orlen dzięki swojej inwestycji będzie mógł efektywnie wesprzeć swoje procesy produkcyjne. To dowodzi, że sieci 5G stanowią olbrzymią szansę. Aby polski biznes się rozwijał, musimy dać przedsiębiorcom możliwości wykorzystania najnowocześniejszych technologii – przekonuje prezes Cyfrowej Polski.

Co zrobić z dostawcami wysokiego ryzyka?

W piśmie wysłanym do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii sporo miejsca poświęcono również cyberbezpieczeństwu. Szczególnie newralgicznym tematem jest kwestia tak zwanych dostawców wysokiego ryzyka, czyli stanowiących zagrożenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa. – Mając na względzie bezpieczeństwo infrastruktury, musimy uszczelnić system wobec podmiotów, które mogłyby w sposób nieuprawniony administrować danymi lub inaczej oddziaływać na bezpieczeństwo i stabilność sieci. To szczególnie istotne w momencie podwyższonego ryzyka dla bezpieczeństwa państwa – mówi Michał Kanownik.

Dlatego Cyfrowa Polska proponuje takie rozwiązania, jak wykluczenie dostawców wysokiego ryzyka z możliwości świadczenia usług; co więcej, sprzęt takiego dostawcy miałby być wyłączony z dalszego użytkowania w ciągu maksymalnie trzech lat. Eksperci organizacji postulują także zdefiniowanie listy organizacji, mogących wnioskować o uznanie konkretnego przedsiębiorstwa za dostawcę wysokiego ryzyka. Miałyby się na niej znaleźć zarówno Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Prokuratura Generalna, jak i Ministerstwo Cyfryzacji czy Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Choć branżowi eksperci od wielu miesięcy zwracają na to uwagę, do tej pory temat dostawców wysokiego ryzyka nie został prawnie skonkretyzowany. Pewne kroki poczyniła w tej sprawie Unia Europejska, tworząc unijny zestaw narzędzi na potrzeby cyberbezpieczeństwa sieci 5G. To jednak, jak podkreśla Cyfrowa Polska, nie wystarczy. W kwestiach bezpieczeństwa państwa powinniśmy polegać przede wszystkim na wewnętrznych rozwiązaniach – przekonują eksperci organizacji. Dlatego, zdaniem Cyfrowej Polski, powinniśmy jak najszybciej stworzyć prawne ramy rozwoju sieci 5G w Polsce.