Luka kompetencyjna w Polsce. Ponad połowa pracowników uważa, że brakuje im umiejętności

programista pracownik

Większość pracowników na świecie obawia się o swoje perspektywy zawodowe ze względu na szybkie tempo zmian technologicznych i rosnące zapotrzebowanie na nowe kompetencje. Według ostatnich badań przeprowadzonych przez GoodHabitz, ponad połowa pracowników na całym świecie uważa, że brakuje im niezbędnych umiejętności potrzebnych w przyszłości. Sytuacja nie jest o wiele lepsza w Polsce. W reakcji pracownicy wzywają pracodawców do zapewnienia większych możliwości upskillingu i reskillingu, by wypełnić tę rosnącą lukę. Jak pracownicy w Polsce radzą sobie z tymi wyzwaniami w porównaniu z innymi krajami?

W ciągu ostatniego roku przedsiębiorstwa stanęły przed poważnymi wyzwaniami wynikającymi z rosnącej presji ekonomicznej, a także konieczności przyjęcia nowych technologii i modeli wykonywania obowiązków. Czynniki te wywarły znaczący wpływ na rynek pracy, kształtując rodzaje zawodów, na które jest popyt, oraz umiejętności potrzebne do odniesienia sukcesu w tych nowego rodzaju miejscach pracy.

Aby w pełni zrozumieć zmieniające się trendy rynku pracy, firma GoodHabitz wraz z agencją badawczą Markteffect przeprowadziła badanie wśród 24 235 pracowników na całym świecie, w tym w 12 krajach europejskich, trzech krajach Ameryki Łacińskiej i Australii. Raport „3 globalne trendy, które kształtują rynek pracy” zapewnia wgląd w ewolucję umiejętności i kompetencji, na które jest popyt na świecie.

Światowe Forum Ekonomiczne od kilku lat zwraca uwagę na rosnące zapotrzebowanie na zupełnie nowy zestaw umiejętności. W najnowszym badaniu GoodHabitz zagłębiamy się w szczegóły i identyfikujemy luki w umiejętnościach i kompetencjach, które mają kluczowe znaczenie dla przyszłego rozwoju zarówno talentów, jak i firm. Wierzymy, że nasze odkrycia umożliwią pracownikom i pracodawcom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących ich programów edukacyjnych i szkoleniowych, aby pomóc im przygotować się na przyszłość – mówi Sander Kok, dyrektor operacyjny GoodHabitz.

Luki kompetencyjne w Polsce i na świecie

Wyniki badania przeprowadzonego przez GoodHabitz wskazują, że 61% pracowników na całym świecie uważa, że musi podnieść swoje kompetencje lub przekwalifikować się, aby odnieść sukces w przyszłości. Największe luki kompetencyjne widoczne są w krajach Ameryki Łacińskiej. Za nimi znajdują się Hiszpania i Portugalia. Sergio Agudo, dyrektor krajowy GoodHabitz w Brazylii, zwraca uwagę, że system edukacji w niewystarczający sposób wyposaża uczniów w umiejętności i wiedzę niezbędną na współczesnym rynku pracy. Podkreśla, że te niedociągnięcia systemu mogą skutkować brakiem inwestycji w kształcenie zawodowe i rozwój umiejętności praktycznych, a także koncentracją na uczeniu się na pamięć i zapamiętywaniu, a nie na krytycznym myśleniu i rozwiązywaniu problemów. Takie podejście może nie przygotować skutecznie studentów i pracowników do stale zmieniającego się rynku pracy.

Luka kompetencyjna w Polsce

Ponad połowa badanych Polaków (53%) deklaruje u siebie brak umiejętności, które są konieczne do odnoszenia sukcesów w przyszłości i chciałaby się w szkolić w tym zakresie lub przebranżowić. W dzisiejszym dynamicznym świecie, w którym technologia, wymagania zawodowe i trendy zmieniają się coraz szybciej, rozwijanie umiejętności jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności na rynku pracy. Niezwykle ważne jest zatem, by pracodawcy wspierali swoje zespoły w rozwoju umiejętności poprzez oferowanie szkoleń, programów rozwoju, mentoringu i możliwości doskonalenia zawodowego. Pozytywny jest jednak fakt, że polscy pracownicy rozpoznają tę potrzebę i wyrażają chęć doskonalenia się. Taka postawa pozwoli im na lepsze dostosowanie się do przyszłych wyzwań i tworzenie bardziej satysfakcjonującej kariery zawodowej. By nie odstawać od innych krajów i być gotowymi na przyszłość, muszą oni jednak zacząć działać już dziś – mówi Daniel Idźkowski, dyrektor zarządzający GoodHabitz w Polsce.

Wyniki badania pokazują, jak ważne jest określenie umiejętności i kompetencji potrzebnych do odniesienia sukcesu przez przyszłych pracowników oraz zaradzenie wszelkim lukom w programach kształcenia i szkolenia. Pracodawcy muszą oferować możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji, aby wypełnić rosnącą lukę i zapewnić, że ich pracownicy pozostaną konkurencyjni w nowoczesnym miejscu pracy.

Prym wiodą umiejętności miękkie i cyfrowe

Z badania GoodHabitz wynika, że jednym z największych czynników motywujących pracowników do samorozwoju jest odnoszenie sukcesów w pracy. Chcą być przygotowani na przyszłość – i potrzebują w tym celu wsparcia swoich pracodawców. Ponad 70% pracowników na całym świecie uważa, że możliwości rozwoju osobistego pozytywnie wpłyną na ich pozycję na rynku pracy. Dane z badania wskazują, że istnieją dwa kluczowe obszary, w których pracownicy z trudem nadążają: umiejętności cyfrowe i umiejętności miękkie.

41% pracowników na całym świecie przyznaje, że brak możliwości rozwoju osobistego utrudnia im rozwijanie odpowiednich umiejętności miękkich potrzebnych w ich pracy. Co więcej, 80% pracowników na całym świecie uważa, że ich praca stanie się (jeszcze) bardziej cyfrowa w ciągu najbliższych dwóch lat. Tym bardziej zaskakujący jest fakt, że aż 53% pracowników uważa, że obecnie brakuje im umiejętności cyfrowych potrzebnych do wystarczającego wykonywania pracy.

Edmund Monk, dyrektor generalny The Learning and Performance Institute podkreśla, że pracownicy bez umiejętności cyfrowych są w niekorzystnej sytuacji w dzisiejszym coraz bardziej cyfrowym krajobrazie biznesowym.

Wraz z pojawiającymi się technologiami i narzędziami cyfrowymi odgrywającymi coraz większą rolę w miejscu pracy, pracownicy, którzy nie są dobrze zorientowani w analizie danych, urządzeniach cyfrowych i usługach komunikacji online, ryzykują pozostaniem w tyle. Podobnie pracownicy, którym brakuje umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, praca zespołowa i przywództwo, mogą mieć trudności z budowaniem silnych relacji ze współpracownikami i klientami, radzeniem sobie w złożonych sytuacjach i ostatecznie odniesieniem sukcesu.

4 na 10 pracowników nie ma planu rozwoju osobistego – w ogóle

Badanie wykazało również, że chociaż pracodawcy zaczynają dostrzegać znaczenie reskillingu i upskillingu, wielu z nich nie robi wystarczająco dużo, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na szkolenia i rozwój. Tylko 48% ankietowanych pracowników stwierdziło, że ich pracodawca oferuje szkolenia, które są adekwatne do ich pracy. Jednocześnie 39% stwierdziło, że ich pracodawca w ogóle nie oferuje szkoleń.

Pracodawcy muszą być bardziej aktywni w identyfikowaniu umiejętności, których potrzebują i chcą rozwijać ich pracownicy. Ostatecznie powinni oni zapewnić szkolenia i możliwości wypełnienia luki w umiejętnościach. Przyniesie to korzyści nie tylko pracownikom, ale także pomoże firmom zachować konkurencyjność i osiągnąć cele biznesowe oraz rozwijać się w gospodarce cyfrowej – podsumowuje Sander Kok, dyrektor operacyjny GoodHabitz.

O RAPORCIE

Wraz z agencją badawczą Markteffect, firma GoodHabitz przeprowadziła badanie wśród 24 235 pracowników na całym świecie, włączając w to 12 europejskich krajów, 3 w Ameryce Łacińskiej oraz Australię. Respondenci zostali zapytani, jaka jest obecnie luka kompetencyjna w ich obszarze specjalizacji i jaką rolę odgrywa w tym kontekście rozwój osobisty. Badani, którzy wypełnili ankietę, mieli od 25 do 65 lat i pracowali na różnych stanowiskach, w różnych branżach i w firmach o różnej wielkości. Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2022. Wyniki badania zostały zważone zgodnie z reprezentatywnym rozkładem wieku, płci i branż w danym kraju. Na bazie danej próby, wynik można rozciągnąć na całą populację z poziomem ufności wynoszącym 95%.