Bony na innowacje dla MŚP – więcej czasu na składanie wniosków

startup praca

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłużyła nabory w konkursach „Bony na innowacje dla MŚP”. Do 28 maja 2020 r. przedsiębiorcy mogą wnioskować o dofinansowanie na opracowanie innowacyjnego produktu lub procesu we współpracy z jednostkami naukowymi. A na ubieganie się o wsparcie na wdrożenie tak opracowanych innowacji mają czas do 7 lipca 2020 r. Przedsiębiorcy mogą uzyskać łącznie nawet 900 tys. zł dofinansowania.

„Bony na innowacje” to jeden z najbardziej popularnych, bo przystępnych, programów wspierania innowacyjności dla mikro-, małych i średnich firm. Bony to oferta o charakterze dwuetapowym. W pierwszym przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie usług jednostek naukowych na opracowanie innowacyjnego produktu lub procesu. Po zrealizowaniu takiego projektu z sukcesem – czyli formalnie, po zaakceptowaniu przez PARP wniosku o płatność końcową – przedsiębiorcy mogą wnioskować, w drugim konkursie, o środki na wdrożenie opracowanych już rozwiązań.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zgodziło się na propozycję PARP, aby przedłużyć nabory w tegorocznych konkursach zamiast ogłaszać nowe w przyszłym roku. W każdym z nich dojdą po dwie rundy. Zdecydowaliśmy się na ten ruch ze względu na oczekiwania przedsiębiorców. Z naszych badań wynika, że nowy nabór oznacza dla nich niepewność, ponieważ nie wiedzą, czy i jakie konkursy będą ponownie dostępne oraz czy i jakich zmian w dokumentacji konkursowej oczekiwać – mówi Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych w PARP.

Bony na innowacje dla MŚP – etap 1 usługowy

Wnioski o dotacje w I etapie usługowym można składać do 28 maja 2020 r. Przedsiębiorcy mogą uzyskać maksymalnie 340 tys. zł dofinansowania na usługi jednostek naukowych, które pomogą w opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub procesu. Wsparciem może być objęty, zarówno wyrób czy usługa, jak i technologia lub nowy projekt wzorniczy. Minimalny wkład własny przedsiębiorcy to 15 proc. całkowitego kosztu projektu.

Bony na innowacje dla MŚP – etap 2 inwestycyjny

O dofinansowanie wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną mogą ubiegać się wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy mają ją już opracowaną w I etapie konkursu. O takie wsparcie można się ubiegać do 7 lipca 2020 r. Maksymalna wartość dofinansowania wdrożenia innowacji dla jednego projektu to 560 tys. zł. Jednak, wartość wkładu własnego przedsiębiorcy zależy od jego statusu (mały, średni) oraz miejsca wdrożenia innowacji.

Premiowana „Dostępność”

Poza konkursami ogólnymi, zarówno usługowymi, jak i inwestycyjnymi, w tym roku równolegle kontynuowane są konkursy na dofinansowanie projektów wpisujących się w realizację rządowego programu Dostępność Plus. Różnią się one od konkursów ogólnych głównie kryteriami oceny projektów dotyczącymi rezultatów projektów – opracowane innowacje muszą być produktowe oraz ułatwiać użytkownikom końcowym, funkcjonowanie w społeczeństwie.

– Wnioskodawcy muszą wykazać przydatność opracowanych rozwiązań w eliminowaniu konkretnych barier dostępności m.in. seniorów i osób z niepełnosprawnościami funkcjonalnymi (fizycznymi lub poznawczymi), ale także osób czasowo mniej sprawnych, np. ruchowo, czy też kobiet w ciąży, lub osób z małymi dziećmi w wózkach, lub o nietypowym wzroście, lub poruszających się z nieporęcznym lub ciężkim bagażem – zaznacza dyrektor Forin.