Boryszew S.A. zawarł umowę kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę EUR 10.000.000

Wiceprezes Zarządu Boryszew S.A. Cezary Pyszkowski
Wiceprezes Zarządu Boryszew S.A. Cezary Pyszkowski

Finansowanie udzielone przez BGK wspiera strategiczny kierunek rozwoju Grupy Boryszew, jakim jest dalsze zwiększanie obecności w sektorze automotive. Zgodnie ze światowymi trendami firmy dostarczające komponenty dla koncernów samochodowych, takich jak Volkswagen czy GM, globalizują się wraz z ekspansją geograficzną swoich klientów.

Wiceprezes Zarządu Boryszew S.A. Cezary Pyszkowski
Wiceprezes Zarządu Boryszew S.A. Cezary Pyszkowski

Decyzja o budowie zakładu produkcyjnego w Meksyku jest konsekwencją przyjętej przez nas drogi rozwoju. Chcemy być blisko naszych kluczowych partnerów biznesowych na najbardziej perspektywicznych rynkach motoryzacyjnych. Meksyk jest dla nas bramą do krajów NAFTY, których potencjał trudno oszacować. – mówi Wiceprezes Zarządu Boryszew S.A. Cezary Pyszkowski. Planujemy także znaczącą rozbudowę mocy produkcyjnych w naszych zakładach w Indiach i Chinach. Pozyskane w ostatnich latach kontrakty, między innymi dla BMW zaczynają wchodzić w fazę produkcji seryjnej i w najbliższych kwartałach będą widoczne w naszych wynikach finansowych. – dodaje Wiceprezes Boryszewa.

Struktura finansowania zastosowana przy tej transakcji jest pierwszą tego typu w Polsce. Kredytobiorcą jest polska firma – Boryszew S.A., ale zabezpieczenie kredytu w całości opiera się na aktywach zagranicznych. Taka struktura finansowania nie była dotychczas stosowana przez banki działające w Polsce, które co do zasady oczekują zabezpieczenia finansowania długoterminowego na aktywach znajdujących się w Polsce.

– Udzielając finansowania jednej z największych polskich grup przemysłowych, jaką jest Boryszew, liczymy na długoterminową współpracę, która zaowocuje w przyszłości kolejnymi kredytami przeznaczonymi na rozwój działalności Grupy, zarówno w kraju jak i zagranicą. Należy przy tym podkreślić, że wieloletni kredyt oparty jedynie na aktywach zagranicznych, bez ubezpieczenia KUKE S.A., stanowi nowy rozdział w historii wspierania szeroko rozumianego eksportu. Jest to kolejna transakcja, po kredytach dla Inpost Canada i Wielton S.A., w której BGK stosuje innowacyjne rozwiązania nakierowane na wsparcie operacji zagranicznych polskich spółek. Potwierdzamy tym samym naszą rolę banku rozwoju, będącego partnerem pierwszego wyboru dla spółek chcących rozwijać swoją działalność zagraniczną – powiedział Dariusz Kacprzyk, prezes Zarządu BGK.

Grupa Boryszew to jedna z największych Grup przemysłowych w Polsce z zakładami produkcyjnymi zlokalizowanych w 13 krajach na 3 kontynentach i zatrudniająca ponad 8 000 pracowników. Grupa specjalizuje się w produkcji komponentów do produkcji samochodów oraz przetwórstwie metali nieżelaznych. W 2014 r Grupa miała ponad 5 mld zł przychodów a zysk netto przekroczył 155 mln zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodąca w procesie konsolidacji finansów publicznych.