Branża ochroniarska nie upilnowała 28 mln zł płatności

1

Szacuje się, że na całym świecie pracuje ponad 20 milionów ochroniarzy. Ok. 110 tysięcy kwalifikowanych ochroniarzy zatrudnionych jest w Polsce. Najczęściej ochraniają biurowce i osiedla mieszkaniowe. Wartość ich usług szacowana jest w tym roku na 10,12 mld zł.* Czy firmy ochroniarskie dają poczucie bezpieczeństwa swoim kontrahentom? Nie do końca, problemy z płatnościami są tu częściej spotykane niż w innych firmach usługowych, choć kwota zaległości nie jest zbyt wysoka i wynosi niecałe 28 mln zł – wynika z danych zgromadzonych w bazach BIG InfoMonitor i BIK.

Kondycja finansowa większości firm wygląda dobrze. Wyższe koszty i wzrost cen oferowanych usług odczuły głównie małe firmy. Koszty działalności firm ochroniarskich rosną w związku z oskładkowaniem umów-zleceń i podwyżką minimalnej stawki godzinowej. To z kolei powoduje wzrost cen usług ochroniarskich. Efekt? Zapowiadany przez ekspertów dalszy wzrost wyników branży stoi pod znakiem zapytania, bo zdaniem części przedstawicieli zmiany legislacyjne zahamują rozwój. Szansą na lepsze perspektywy ma być automatyzacja ochrony, czyli inwestowanie w nowe technologie. Coraz większą popularnością cieszą się np. zautomatyzowane systemy alarmowe oraz monitoring, ale czy każdą firmę na nie stać?

9 proc. firm ochroniarskich ma długi…

Z 5 638 firm ochroniarskich**, ponad 9 proc. ma zaległe zobowiązania. Biorąc pod uwagę, że wśród firm zajmujących się usługami administrowania i działalnością wspierającą (Sekcja N PKD), problemy z terminową obsługą zobowiązań ma 4,2 proc. moralność płatnicza firm ochroniarskich wypada słabo. Z danych zgromadzonych w BIG InfoMonitor i BIK wynika, że prawie 70 proc. problemów finansowych branży stanowią niespłacane w terminie kredyty bankowe, pozostałe to przeterminowane zobowiązania pozakredytowe powstałe w wyniku nieopłaconych faktur np. za telefon lub towar. Mowa tu o zaległościach przeterminowanych o co najmniej 60 dni na kwotę min. 500 zł wobec jednego wierzyciela. W sumie łączna kwota zaległości firm ochroniarskich wynosi ponad 27,7 mln zł. Średnia zaległość pozakredytowa wynosi 22 679 zł, zaś z kredytowa 179 172 zł.

Czytaj również:  Umiejętne zarządzanie czasem poprawia organizację pracy. Podstawa to dobre planowanie

Branża ochroniarska nie upilnowała 28 mln zł płatności

Źródło: BIG InfoMonitor i BIK

Warto dodać, że w bazie Biura Informacji Kredytowej są też widoczne powiązania klientów indywidualnych z prowadzonymi przez nich firmami. Zaległości kredytowe konsumentów, jednocześnie prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ochrony, wynoszą 8,85 mln zł. Dana ta ma znaczenie, biorąc pod uwagę, że ok. 60 proc. przedsiębiorców deklaruje, że łączy finanse prywatne z firmowymi.

Branża ochroniarska nie upilnowała 28 mln zł płatności 2

Źródło: BIG InfoMonitor i BIK

…ale czy to liczba zadłużonych firm jest tu problemem?