Budżet 2014: Brak zgody na cięcia w wydatkach na zatrudnienie i badania

Unia Europejska

Parlament przywrócił kwoty obcięte przez Radę w wydatkach na badania oraz zatrudnienie na rok 2014, podczas środowego głosowania w Strasburgu. Posłowie nie wyrazili też zgody na cięcia w funduszach przeznaczonych na działania międzynarodowe, takie jak pomoc humanitarna dla uchodźców z Syrii i Bliskiego Wschodu oraz zwiększył wydatki na Frontex – Agencję zarządzającą granicami zewnętrznymi.

Parlament przyjął swoje stanowisko 480 głosami za, 119 głosami przeciw, przy 86 wstrzymujących się.

Parlament proponuje, żeby budżet na rok 2014, wynosił €142, 6 miliarda na pokrycie zobowiązań oraz €136, 1 miliarda środków na pokrycie płatności. Obie te kwoty są niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym, o €8, 1 miliarda, jeśli chodzi o środki na pokrycie zobowiązań oraz o €4, 3 miliarda mniej na pokrycie płatności. Rada już zmniejszyła propozycję budżetu przygotowaną przez Komisję Europejską o €240 milionów środków na pokrycie zobowiązań oraz o €1.06 miliarda na pokrycie płatności, do, odpowiednio, €141.8 miliardów oraz €134.8 miliardów.

Nie zmniejszajcie wydatków wspomagających wzrost gospodarczy

W obszarach, które posłowie uważają za najistotniejsze dla wzrostu gospodarczego, takich jak cyfryzacja, przedsiębiorczość oraz zatrudnienie (zwłaszcza ludzi młodych), Parlament postąpił zgodnie z rekomendacjami komisji ds. budżetu, odrzucając, zaproponowane przez Radę w lipcu, cięcia w wysokości €629 milionów i dodając €34 miliony.

Uchodźcy

Posłowie zagłosowali także za przywróceniem €250 milionów zaproponowanych przez Komisję, na pomoc dla uchodźców na Bliskim Wschodzie, w projekcie budżetu oraz za dodaniem to tej kwoty jeszcze €50 milionów. Posłowie głosowali również za zwiększeniem wydatków na pomoc humanitarną, mając na uwadze sytuację w Syrii.

Anne Jensen (ALDE, DK), która jest odpowiedzialna za negocjacje budżetowe w Parlamencie, podkreśla, że budżet dla uchodźców na Bliskim Wschodzie musi odpowiadać rzeczywistym potrzebom. „UE musi wywiązać się ze swoich obietnic i zobowiązań. Zakładam, że wszyscy rozumieją powagę sytuacji i potrzebę dostarczanie pomocy humanitarnej w tym regionie”.

„Mega pakiet” negocjacyjny

Przewodniczący komisji parlamentarnej ds. budżetu Alain Lamassoure (EPP, FR), odniósł się do ilości nieustalonych kwestii: „Czekają nas negocjacje nad „mega pakietem”, zawierającym budżety korygujące na lata 2013, budżet 2014 oraz wieloletnie ramy finansowe 2014-2020 (MFF). Parlament przyjmuje na siebie odpowiedzialność, zatwierdzając w trybie pilnym DAB6, który pozwoli Komisji Europejskiej zapłacić rachunki, których termin płatności upływa w przyszłych miesiącach. Wszyscy: Rada, Komisja i Parlament muszą przyjąć odpowiedzialność za trudne negocjacje, jakie mamy przed sobą. Jedna rzecz powinna być jasna, Parlament nie pozwoli, aby deficyt przeniesiony został na kolejny rok”.

Kolejne kroki

Po głosowaniu plenarnym, Rada i Parlament wejdą w 21 dniowy okres „koncyliacji”, podczas którego będą negocjować nowe porozumienie. Jeśli uda się je osiągnąć, zostanie ono poddane pod głosowanie podczas sesji plenarnej, w listopadzie.

W międzyczasie, Parlament czeka na zaakceptowanie przez Radę budżetu korygującego N° 8 (€3.9 miliarda). Kwota ta jest potrzebna do zlikwidowania niedoborów budżetowych w tym roku, ponadto akceptacja Rady jest warunkiem, pod którym Parlament zgodzi się na przyjęcie wieloletnich ram finansowych dla UE, na lata 2014-2020. Kolejny budżet korygujący (N°.9), który przeznaczony jest na pomoc dla Niemiec, Austrii i Czech w celu złagodzenia skutków tegorocznej powodzi oraz dla Rumunii w celu złagodzenia skutków suszy, również musi zostać uzgodniony.

Rekomendacje komisji parlamentarnej ds. budżetu, dla różnych pozycji budżetowych, a także rekomendacje Rady, znajdują się w tabelce po prawej stronie.