Campus Business Pack zasili start’upy z Mazowsza

0

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego uruchamiają Campus Business Pack – unikalne centrum konsultingowe dla start’upów z Mazowsza. Centrum tworzone będzie we współpracy z Partnerami Inkubatora UW – menedżerami i liderami wiodących polskich i międzynarodowych organizacji.  Program finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego na lata 2014-2020 opiewa na kwotę 2 mln złotych.

Campus Business Pack to innowacyjny w skali kraju akceleracyjny program Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii (UOTT) i Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego (FIRG). Dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z Mazowsza, działającym na rynku nie dłużej niż 2 lata. Jego celem jest rozwój start’upów o największym potencjale technologicznym, które planują komercjalizację swoich rozwiązań – produktów czy usług. Dzięki partnerstwie FIRG z UOTT młodzi przedsiębiorcy uczestniczący w programie otrzymują możliwość korzystania z doradztwa wdrożeniowego i wsparcia ze strony liderów biznesu, z sukcesem działających na polskim i międzynarodowych rynkach. W gronie Partnerów Inkubatora UW już dziś są takie firmy jak: Roche Polska, Crido czy Microsoft.

Współpraca FIRG z UOTT to znakomity przykład wspólnego zaangażowania na rzecz tworzenia ekosystemu dla rozwoju innowacji. W wyjątkowym środowisku uniwersyteckim rozwijamy przestrzeń oraz kulturę do akceleracji innowacji, integrując wszystkich zainteresowanych ich komercjalizacją. Realizując program Campus Business Pack, realizujemy misję budowania gospodarki opartej na wiedzy, wspierając rozwój unikalnych projektów tworzonych przez polskich przedsiębiorców. Jesteśmy przekonani, że polskie start’upy są w stanie zdobywać przewagi konkurencyjne, dzięki rozwijaniu odważnych pomysłów i komercjalizacji wypracowywanych rozwiązań w wielu dziedzinach – powiedziała Agnieszka Chojecka, Menadżer ds. projektów, Fundacja Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego.

Beneficjentem start’upy i liderzy rynku

Program dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z Mazowsza, którzy prowadzą działalność w jednym z obszarów ujętych w Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji: bezpieczna żywność, Inteligentne Systemy Zarzadzania (infrastruktura, bezpieczeństwo i monitoring, efektywność surowcowa), nowoczesne usługi dla biznesu (wsparcie kapitałowe i infrastrukturalne, zasoby wiedzy, usprawnianie procesów), wysoka jakość życia (edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo, praca, czas wolny). Udział w Programie jest bezpłatny. W ramach pozyskanego grantu, UOTT i FIRG mają łącznie 2 mln zł do rozdysponowania w ramach pomocy deminimis.

Czytaj również:  Gry mobilne i darmowe to aktualnie główne trendy na rynku. VR wciąż mało popularne, ale z szansami na wielką rewolucję

– Uczestnictwo w Programie dla młodych przedsiębiorców stanowi przede wszystkim szansę