Cavare – nowa spółka w strukturze Cavatina Group S.A.

nieruchomości

Cavatina Group S.A. powołała spółkę, która zajmie się budową i obsługą portfolio projektów PRS zlokalizowanych w największych miastach Polski. Obok Cavare S.A., w ramach grupy działają: Cavatina Holding S.A., spółka giełdowa i jeden z największych deweloperów biurowych, Resi Capital S.A. skupiająca się na sektorze mieszkaniowym, a także CTank S.A. – podmiot odpowiedzialny za akwizycję gruntów i kompleksowe przygotowanie projektów na potrzeby Grupy oraz inwestorów zewnętrznych.

Cavare S.A. to nowy podmiot w 100% należący do Cavatina Group S.A., który w przeciągu 5 lat planuje zbudować i udostępnić do długoterminowego najmu do 10 000 mieszkań w wielu miastach Polski.
Na przestrzeni ostatnich dwóch lat spółka Resi Capital S.A. mocno wyspecjalizowała się w budowie i sprzedaży mieszkań z segmentów: premium i popularnego. Proponowane przez nią projekty w Katowicach, Wrocławiu i Łodzi cieszą się dużym zainteresowaniem nabywców. Jednak w Cavatina Group S.A. nie rezygnujemy z rozwoju portfolio obiektów PRS dostępnych w ramach naszej nowoczesnej platformy. Cavare już na starcie ma zabezpieczone grunty i projekty w segmencie mieszkań na wynajem w największych miastach w Polsce,” mówi Daniel Draga, Prezes Zarządu Cavatina Group S.A.

Na czele Cavare S.A. staną: Bartłomiej Wentlandt, w roli Prezesa Zarządu, oraz Anna Łagowska-Cioch, jako Wice-prezes.
Polski, wciąż młody rynek najmu instytucjonalnego ma duży potencjał wzrostu, o czym świadczy chociażby wysoki poziom obłożenia już funkcjonujących projektów. Ma na to wpływ zarówno zmiana stylu życia kolejnych pokoleń, jak i sytuacja makroekonomiczna. Mamy zbudowany know-how w zakresie przygotowania i realizacji tego typu inwestycji oraz gotową platformę umożliwiającą przeprowadzenie niemal całego procesu najmu – aż do umowy rezerwacyjnej – zdalnie. Ze startem pierwszych projektów chcemy być gotowi na początku 2024 roku,” mówi Bartłomiej Wentlandt, Prezes Zarządu Cavare S.A.

Jednocześnie władze Cavatina Group S.A. postanowiły o wydzieleniu do osobnej spółki kompetencji związanych z procesem akwizycji gruntów, analizy ich chłonności, projektowania i formalności potrzebnych do uruchomienia prac budowlanych. CTank S.A. będzie działał na zlecenie zarówno spółek z Grupy, jak i potencjalnie świadczył usługi podmiotom zewnętrznym.