Najnowsze dane GUS – komentarz głównego ekonomisty BCC

Stanisław Gomułka, główny ekonomista BBC
Stanisław Gomułka, główny ekonomista BBC

Główny Urząd Statystyczny opublikował dziś najnowsze dane dotyczące wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2023 roku, a także wstępny szacunek PKB
w I kwartale tego roku. Według danych GUS wskaźnik wzrostu cen w maju 2023 r. obniżył się do 13 proc. rok do roku z 14,7 proc. zanotowanych w kwietniu. Z kolei jak wynika ze wstępnego szacunku GUS, PKB Polski zmniejszył się w pierwszym kwartale 2023 roku o 0,3 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Według szybkiego szacunku GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych maju 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 13,0%, natomiast w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie. To odczyt nieco lepszy od prognoz. Majowa inflacja na poziomie 13 procent oznacza także, że spadła ona do najniższego poziomu od roku. W I kwartale 2023 r. nastąpił zaś kolejny spadek PKB. Wpłynął na to spadek popytu krajowego o 5,2%, a także spadek spożycia ogółem o 1,6% (wobec spadku w 4 kwartale 2022 r. o 3,3%).

Jest to potwierdzenie wstępnego szacunku GUS. Nie mamy jeszcze recesji, ale już bardzo poważne zmniejszenie tempa wzrostu PKB w stosunku do trendu 3,5% r/r, głównie na skutek dużego spadku zapasów w środki obrotowe oraz mniejszej konsumpcji. – ocenia prof. Stanisława Gomułki, główny ekonomista BCC i minister finansów Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club.

Główny ekonomista BCC prof. Stanisław Gomułka podkreśla, że z opublikowanych danych GUS odczytać możemy także pozytywne informacje, dotyczące m.in. nakładów brutto
na środki trwałe czy nadwyżki w eksporcie netto.

Mamy jednak dwie dobre wiadomości: wzrost nakładów brutto na środki trwałe o 5,5% oraz dużą nadwyżkę w eksporcie netto. Te dobre wiadomości powinny być odnotowane przez RPP, bo podtrzymują kurs złotego i wielkość potencjalnej podaży towarów i usług. Z drugiej strony według szybkiego szacunku GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2023 w porównaniu z majem 2022 były wyższe o 13%, na tym samym poziomie co w kwietniu 2023. – wskazuje prof. Stanisław Gomułka.

Te dane w sumie powinny zniechęcać RPP do rozważania obniżki stóp procentowych w najbliższych 2-3 kwartałach. Obecna RPP zapewne nie podniesie stóp procentowych, ale taką możliwość powinna rozważać, a nawet taką decyzję podjąć dla urealnienia, w sytuacji niskiej stopy bezrobocia, dojścia do celu 2,5% w trakcie roku 2024. – dodaje główny ekonomista BCC.