Celon Pharma pozytywnie zakończyła zdecentralizowaną procedurę rejestracji leku Salmex w krajach skandynawskich

0
  • Zakończenie procedury DCP otwiera Spółce nowe perspektywy eksportowe na rynek
    o łącznej wielkości ok. 3 mln inhalatorów rocznie.
  • Procedura objęła swoim zasięgiem: Szwecję, Finlandię, Norwegię, Danię oraz Islandię.
  • Partnerem biznesowym Spółki w procesie rejestracji i dystrybucji produktu na rynki objęte procedurą jest Glenmark.

Kraje objęte procedurą skandynawską wydały pozytywne decyzje o zaakceptowaniu przedłożonej dokumentacji rejestracyjnej.

Bogdan Manowski, Dyrektor ds. Rozwoju, członek Zarządu Celon Pharma S.A.: To ważny dla nas rynek. Kluczowe w kolejnych miesiącach będą: akceptacja druków informacyjnych, kwestie refundacyjne oraz wprowadzenie produktu na rynek. Po zakończeniu procedury rejestracyjnej państwa biorące w niej udział zweryfikują druki oraz wydadzą narodowe decyzje o dopuszczeniu do obrotu. Aby usprawnić ten proces ściśle współpracujemy z naszym partnerem.

Dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: W krajach skandynawskich leki generyczne szybko penetrują rynek, ze względu na szereg zachęt systemowych, które umożliwiają sprawną i korzystną dla pacjenta zamienność terapii. Dopuszczenie leku Salmex w na tych rynkach potwierdza wysoką jakość przedłożonej dokumentacji rejestracyjnej.  

Czytaj również:  Stworzono plecaki VR z wbudowanym mikrokomputerem. Wirtualna rzeczywistość z plecaka może stać się przyszłością przemysłu