Cena mieszkania – ile będzie warte mieszkanie w 2023 roku?

Na rynku mieszkaniowym od wielu lat mieliśmy do czynienia ze wzrostowym trendem cen. Nawet okres pandemii koronawirusa nie przyczynił się do zmiany tej sytuacji. Czego możemy się spodziewać w 2023 roku?

Rosnące stopy procentowe przyczyniają się do znacznych zmian na rynku kredytów hipotecznych. Przekłada się to na spadającą zdolność kredytową Polaków. W ten sposób zmniejsza się popyt na rynku mieszkaniowym. Jak wskazują eksperci z rynku nieruchomości, można z tego powodu spodziewać się tego, że ceny lokali mieszkaniowych nie będą rosły. Możliwe są także spadki. Taki trend może pojawić się w 2023 i utrzymać się nawet do 2025.

Czy warto zaczekać z decyzją o kredycie hipotecznym i kupnem mieszkania?

Jeśli planuje się zakup mieszkania, wówczas należy brać pod uwagę, że ceny mogą spadać. Oczywiście to czy warto poczekać z decyzją o zakupie nieruchomości mieszkaniowej, zależy od indywidualnej sytuacji.

Warto zdecydować się na zakup mieszkania gdy:

  • znalazło się atrakcyjną ofertę,
  • dysponuje się odpowiednią ilością gotówki, więc nie trzeba decydować się na duży kredyt hipoteczny,
  • jest ono niezbędne do celów mieszkaniowych.

Jeśli zrealizowanie zakupu nieruchomości mieszkaniowej nie jest konieczne, wówczas można poczekać przynajmniej do pierwszego kwartału 2023. Wówczas będzie można zorientować się, czy przewidywania, co do spadku cen na rynku mieszkaniowym się potwierdzą.

Czy warto zdecydować się na zakup mieszkania w celach inwestycyjnych?

Perspektywy wzrostu cen na rynku mieszkaniowym są niekorzystne. Z tego powodu inwestorzy, którzy planują zakup nieruchomości w celach inwestycyjnych, powinni dobrze przemyśleć taką decyzję. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy taką transakcję zamierza się sfinansować w części lub całości z kredytu hipotecznego. Wówczas należy brać pod uwagę rosnące koszty uzyskania środków finansowych w bankach. Będzie to ograniczać opłacalność zakupu. Jednak nawet przy zakupie za gotówkę, trzeba brać pod uwagę możliwość stabilizacji cen lokali mieszkaniowych w dłuższym okresie. Jeszcze większym problemem dla inwestorów będzie trend spadającej wartości mieszkań. Okres, w którym będzie można liczyć na zwrot z inwestycji może się znacznie wydłużyć, gdy zakupu nieruchomości mieszkaniowej w celach inwestycyjnych, dokona się w 2023 roku.

Czy warto decydować się na sprzedaż mieszkania?

Właściciele lokali mieszkaniowych, którzy rozważają sprzedaż nieruchomości, powinni rozpocząć ten proces jak najszybciej. Obecnie negatywny wpływ podwyższonych stóp procentowych na rynek kredytów hipotecznych dopiero się pojawia. Z tego powodu nadal występuje spore zainteresowanie zakupem lokali mieszkaniowych na rynku wtórnym i pierwotnym. Ta sytuacja może ulec znacznym zmianom już na początku 2023 roku. Część analiz wskazuje na możliwość wystąpienia spadku cen mieszkań o 5% w 1 kwartale zbliżającego się roku. Biorąc pod uwagę przeciętny czas sprzedaży lokalu mieszkalnego, nadal można zrealizować transakcję przy obecnie obowiązujących cenach, które po pandemii koronawirusa zaliczyły wzrost.