Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – jak działa i kogo dotyczy?

Od 13 października 2019 r. niemal wszystkie spółki prawa handlowego w Polsce są obciążone nowym, nieznanym dotąd ustawowym obowiązkiem. Tego dnia swoje funkcjonowanie rozpoczyna Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

Elektroniczny rejestr osób fizycznych sprawujących kontrolę w polskich spółkach jest wyjątkowo ważny dla wielu polskich przedsiębiorców, ponieważ niewypełnienie ustawowych obowiązkowych może skutkować nałożeniem na te podmioty kary pieniężnej w wysokości nawet do 1.000.000 zł.

– Wedle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, każda spółka prawa handlowego, poza publicznymi spółkami akcyjnymi i spółkami partnerskimi, będzie zobowiązana do zgłoszenia danych tak zwanego beneficjenta rzeczywistego do wspomnianego rejestru – mówi w rozmowie z MarketNews24 Julia Ziemska, prawnik z kancelarii Zięba&Partners.

Beneficjent rzeczywisty, w pewnym uproszczeniu, to osoba fizyczna, która z racji posiadanych przez nią uprawnień, sprawuje bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Przykładowo, w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółkach akcyjnych, za beneficjentów rzeczywistych uznaje się między innym takie osoby, które posiadają więcej niż 25% udziałów lub głosów w spółce.

Początek funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oznacza, że spółki będzie obciążać niełatwy obowiązek zidentyfikowania beneficjenta rzeczywistego oraz zweryfikowania jego tożsamości, a w przypadku, gdy beneficjentem jest osoba prawna, także ustalenia jej struktury własności i kontroli.

– Informacje o beneficjentach rzeczywistych zgłoszone do rejestru będą jawne, nieodpłatne, a więc dostępne dla każdego – wyjaśnia J.Ziemska, Zięba&Partners. – To zgodnie z intencją ustawodawcy, ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu oraz zapewnić transparentność funkcjonowania osób prawnych.

Ryzyko nałożenia dotkliwych kar finansowych, które w szczególności dla niewielkich spółek mogą okazać się całkowicie destablizujące, powinno skłonić przedsiębiorców do podjęcia odpowiednio wcześniej szeregu kroków zmierzających do identyfikacji swoich beneficjentów rzeczywistych. Tylko właściwe przekazanie niezbędnych informacji do rejestru uchroni bowiem przedsiębiorców przed surowymi konsekwencjami finansowymi.

Powstanie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest więc z jednej strony kolejnym krokiem w kierunku uszczelniania obowiązującego systemu prawnego i dodatkowym narzędziem zapewnienia przejrzystości w obrocie, a jednocześnie dodatkowym obowiązkiem dla podmiotów gospodarczych, któremu może nie być łatwo sprostać.