Ceny mieszkań w Łodzi wzrosły o blisko 10 proc.

Cavatina rozpoczyna swoją pierwszą inwestycję w Łodzi

Rok 2020 przyniósł nowe rekordy stawek za mieszkania w Łodzi. Mediana ceny mkw. nowego lokalu wzrosła w ciągu roku o 9% i wyniosła 6,6 tys. zł. W przypadku mieszkań z drugiej ręki dynamika podwyżek była podobna. Mediana dla lokali na rynku wtórnym sięgała 5 tys. zł/mkw., co było o 10% wyższą stawką niż rok wcześniej – wynika z raportu Emmerson Evaluation. Jak wskazali eksperci firmy, w Łodzi wzrósł też całkowity poziom oferty, jak i liczba nowo wprowadzonych mieszkań.

Łódź z medianą[1] ceny mkw. nowych lokali na poziomie 6,6 tys. zł., jest jedną z najtańszych polskich aglomeracji analizowanych przez Emmerson Evaluation. Według raportu Evaluer Index 2021, taniej niż w stolicy województwa łódzkiego było tylko w Katowicach (6,5 tys. zł/mkw) oraz Aglomeracji Śląskiej (5,4 tys. zł/mkw). Natomiast najdroższe mieszkania w Polsce można było znaleźć w Sopocie (16,7 tys. zł/mkw.), Warszawie (10,8 tys. zł/mkw.), Krakowie (9,8 tys. zł/mkw.), Gdańsku (9,7 tys. zł/mkw.) i Gdyni (9,6 tys. zł/mkw.). Przed Łodzią w stawce uplasowały się też Wrocław (8,9 tys. zł/mkw.) i Poznań (8 tys. zł/mkw.).

Śródmiejskie ceny na fali wznoszącej

Najwyższe ceny w 2020 r. na łódzkim rynku pierwotnym można było zaobserwować na terenie Śródmieścia, gdzie mediana ceny mkw. lokalu mieszkalnego wyniosła 7,8 tys. zł. W tej lokalizacji zanotowano także najwyższy wzrost cen – o 11% w skali roku. Taniej było na Bałutach, gdzie w ciągu roku stawki dla nowych mieszkań wzrosły o 8% r/r, do poziomu 6,5 tys. zł/mkw. Niewiele mniej, bo 6,4 tys. zł/mkw. trzeba płacono w rejonie Polesia. W tej dzielnicy podwyżki wyniosły 10% r/r. Najniższe wzrosty cen (o 7% r/r) odnotowano w delegaturach Górna oraz Widzew, gdzie również mediana ceny mkw. była najniższa w całej Łodzi i osiągnęła poziom 6,2 tys. zł.

Najwięcej nowych inwestycji mieszkaniowych w Łodzi, które obecnie są w sprzedaży, można było znaleźć w delegaturach Polesie oraz Widzew. Na Polesiu najintensywniej rozwijają się tereny położone blisko Śródmieścia, gdzie znajduje się osiedle Stare Polesie. Równie dużo inwestycji powstaje w obrębie ulic Rojnej i Traktorowej. W delegaturze Widzew inwestycje są bardziej rozproszone. Tradycyjnie najwięcej projektów powstaje na wschodnich obrzeżach miasta. Z kolei najmniej inwestycji realizowanych jest w delegaturze Śródmieście. W tej lokalizacji dominują inwestycje w podwyższonym standardzie – tłumaczy Robert Korczyński, członek zarządu Emmerson Evaluation. Ceny mieszkań w Łodzi wzrosły o blisko 10 proc

Najwyższe podwyżki na rynku wtórnym w Polsce

Choć ceny używanych mieszkań w Łodzi w porównaniu do innych aglomeracji są niskie, to jednak nie można tego powiedzieć o ich dynamice wzrostu. Podwyżki na łódzkim rynku wtórnym były w 2020 r. najwyższe wśród wszystkich analizowanych w raporcie miast. Mediana za mkw. zanotowała tu skok o 10% w skali roku. Podwyżki na podobnym poziomie (9% r/r) eksperci Emmerson Evaluation zanotowali jedynie we Wrocławiu i Aglomeracji Śląskiej (bez Katowic).

W czterech łódzkich dzielnicach mediana cen mkw. używanego lokalu przekroczyła 5 tys. zł, jedynie w Śródmieściu była ona niższa i wyniosła  4,9 tys. zł (wzrost o 9% r/r). Największe podwyżki odnotowano na Widzewie (12% r/r), gdzie za mkw. trzeba było zapłacić 5,2 tys. zł oraz na Bałutach (o 11% r/r, do 5 tys. zł/mkw.). O 10% w skali roku wzrosły ceny mieszkań z drugiej ręki w delegaturach Górna i Polesie. W tej ostatniej ceny używanych lokali były najwyższe w mieście (5,3 tys. zł/mkw.).

[1] W analizie cen mkw. przyjęto wartość środkową, czyli medianę, która lepiej niż średnia odzwierciedla informację na temat cen, gdyż na jej wartość nie wpływają pojedyncze, nietypowe transakcje (jak np. zakup jednej wyjątkowo luksusowej nieruchomości).