Ceny nieruchomości mieszkaniowych na świecie rosną najwolniej od 2015 roku

nieruchomości

Firma Knight Frank opublikowała kolejny, kwartalny Global House Price Index – indeks śledzący zmiany cen nieruchomości mieszkaniowych w 56 krajach i regionach na świecie. Indeks pokazuje, że ceny rosną najwolniej od III kwartału 2015 roku. Na koniec marca 2023 roku roczny, średni wzrost cen wyniósł 3,5%.

Najważniejsze wnioski:

  • Indeks cen rośnie najwolniej od III kwartału 2015 r. Oprócz tego jego wartość znacznie spadła z rekordowego poziomu osiągniętego na koniec marca 2022 roku, który wyniósł wtedy 11,1%.
  • Spośród 56 śledzonych rynków 17 odnotowało spadki cen w ujęciu r/r, w tym 9 krajów o ponad 5%.
  • 23 ze śledzonych rynków odnotowało spadek cen w ciągu I kwartału 2023 r.
  • Turcja ponownie prowadzi w rankingu. Na koniec I kw. 2023 r. ceny nieruchomości wzrosły tam o 132,8% w ujęciu r/r i o 22,2% w ujęciu k/w.
  • Pierwsza dziesiątka indeksu jest zdominowana przez kraje europejskie. Po Turcji, ceny najbardziej wzrosły w Macedonii Północnej (18,8%), w Chorwacji (17,3), na Węgrzech (16,6), na Litwie (15,3%), w Grecji (14,5%), w Islandii (13,4%) i w Portugalii (11,4%). Na ósmym miejscu znalazł się Meksyk (11,7%), a grupę tę miejscem 10-tym zamyka Singapur (11,3%).
  • W Polsce na koniec I kw. 2023 r. ceny nieruchomości wzrosły o 9,3% w stosunku do końca I kwartału 2022 r. Plasuje to Polskę na 15 miejscu w indeksie.