Certyfikaty strukturyzowane UniCredit Bank AG ponownie w obrocie giełdowym

0
  • Certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez UniCredit Bank AG zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Instrumentem bazowym dla nowych certyfikatów jest indeks cen ropy naftowej – S&P GSCI Crude Oil-Index Excess Return-Index

Po kilku latach w obrocie giełdowym znalazły się nowe certyfikaty strukturyzowane emitowane przez UniCredit Bank AG. Certyfikaty były oferowane w sieci Private Banking Alior Banku. Instrumentem bazowym dla nowej emisji certyfikatów jest indeks cen ropy naftowej S&P GSCI Crude Oil-Index Excess Return-Index – jeden z najbardziej rozpoznawalnych indeksów surowców naturalnych na świecie.

Cieszymy się, że UniCredit Bank AG po kilku latach przerwy wyemitował kolejną serię certyfikatów strukturyzowanych na naszym rynku. Nowe instrumenty poszerzą paletę możliwości inwestycyjnych o nowy indeks cenowy skorelowany z globalnymi rynkami obrotu surowcami naturalnymi. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że kluczowa dla przyciągnięcia nowych inwestorów jest edukacja, dlatego też wraz z emitentami angażujemy się w różne inicjatywy promujące zwiększenie wiedzy o tym segmencie rynku. Wprowadzenie certyfikatów do obrotu pokazuje również, jak istotny dla inwestorów jest przejrzysty rynek wtórny, na którym można je sprzedać – powiedziała prof. Małgorzata Zaleska, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do obrotu giełdowego została wprowadzona jedna seria certyfikatów ISIN DE000HVB1730
z terminem ostatniego notowania 13 listopada 2020 r. Cena emisyjna certyfikatów wynosi 100 zł. Liczba certyfikatów, które emitent wprowadził do obrotu, wynosi 128 388 sztuk. Nowe instrumenty będą notowane na rynku równoległym w Systemie Animatora Rynku. Dystrybutorem certyfikatów w ramach oferty niepublicznej był Alior Bank.

– W Alior Banku obserwujemy duże zainteresowanie tego typu inwestycjami. W czasach niskich stóp procentowych Klienci szukają alternatywnych form inwestowania. Takie produkty inwestycyjne jak certyfikaty dają możliwość zarabiania na różnorodnych aktywach bazowych. Świadomi Inwestorzy wykorzystują potencjał alternatywnych instrumentów i chętnie w oparciu o nie budują swoje portfele inwestycyjne. Dzięki wprowadzeniu certyfikatów na giełdę stały się one płynnym instrumentem finansowym wycenianym rynkowo na rynku regulowanym. W Banku organizowane są kolejne emisje produktów strukturyzowanych emitowanych przez UniCredit Bank AG, które będą trafiały na GPW – powiedział Marcin Kobus, Dyrektor ds. Produktów Oszczędnościowych Alior Banku

Czytaj również:  BlackRock zwiększa udział w akcjonariacie Pekao S.A. do ponad 5 proc.

Podstawowe informacje dotyczące debiutujących certyfikatów zamieszczone zostały na stronie internetowej: www.onemarkets.pl

Obecnie na warszawskiej giełdzie notowanych jest prawie 800 produktów strukturyzowanych. Inwestorzy mają duży wybór zróżnicowanych instrumentów bazowych: akcji, koszyków akcji, indeksów czy produktów rolnych. Ponadto produkty strukturyzowane umożliwiają wybór instrumentu bazowego zgodnego z preferowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego, a także możliwość zarabiania na wzrostach i spadkach cen instrumentów bazowych.