Chmura pochłania co najmniej 15 proc. budżetu IT

Word Cloud „Big Data”

Połowa firm inwestuje ponad 15 proc. budżetu IT w rozwiązania chmurowe, a wśród nich już co piąta nawet 25 proc. – wynika z raportu „Cloud Security” opublikowanego przez firmę CloudPassage. Przedsiębiorcy dostrzegają też coraz więcej korzyści rozwiązań chmurowych: na pierwszym miejscu wskazują jej dostępność, na drugim obniżenie kosztów. Podium domyka skalowalność. Eksperci Onex Group zwracają uwagę, że jedyną barierą pozostają kwestie związane z bezpieczeństwem, a dokładniej poufnością danych.

Do chmury nie trzeba przedsiębiorców namawiać. Wiedzą, że dzięki niej ich praca będzie łatwiejsza, a koszty ponoszone na infrastrukturę IT, niższe. Nadal jednak barierę stanowią kwestie związane z poufnością danych w relacji usługodawca-usługobiorca. Część klientów obawia się, że przekazując dane firmowe drugiemu podmiotowi, naraża je na ryzyko związane z tym, że usługodawca w jakiś sposób użyje tych danych, sprzeda je reklamodawcom czy będzie szpiegował swoich klientów. Jednak w przypadku największych dostawców, takich jak Microsoft, jest to obawa nieuzasadniona. Dlatego stale powiększa się grono tych, którzy właśnie dlatego przenoszą dane do chmury, że wiedzą, że są tam bardziej bezpieczne – mówi Jakub Hryciuk, dyrektor zarządzający w Onex Group.

Dużo chmur, bo to tańsze i wydajniejsze

Przedsiębiorcy oswoili się już z rozwiązaniami chmurowymi, takimi jak Office 365, z których korzystają aktywnie od kilku lat. Wraz z czasem wyklarowały się również korzyści jakie wynikają z używania tych produktów. Do najważniejszych, wymienianych przez połowę firm, należy dostępność. Na drugim miejscu korzyści chmury znajduje się obniżenie kosztów, które dostrzega 41 proc. przedsiębiorców. Firmy, zamiast inwestować w skomplikowaną infrastrukturę IT, kupują jeden produkt, który daje im korporacyjne standardy w niższej cenie. Dla 36 proc. przedsiębiorców ważna jest również skalowalność rozwiązania, która pozwala dostosować produkt do potrzeb danej firmy.

Coraz więcej danych, ale i pieniędzy w chmurze

Najczęściej gromadzone dane w chmurze to te pochodzące ze skrzynek e-mail – z takiego rozwiązania korzysta już 44 proc. przedsiębiorstw. Co trzecia firma w chmurze gromadzi dane o klientach, takie jak nazwiska i dane kontaktowe, a także informacje marketingowe i sprzedażowe. Dane pracownicze i płacowe w chmurze zbiera 30 proc. przedsiębiorców. Rzadziej natomiast w chmurze gromadzi się dane dotyczące własności intelektualnej – zaledwie 18 proc. firm. W związku z tym, że chmura gromadzi coraz więcej zasobów, wydatki na nią również się zwiększają. Ponad jedna trzecia organizacji (38 proc.) przeznacza na ten cel do 15 proc. całkowitych inwestycji w infrastrukturę IT, ale już co piąta nawet 25 proc.

Chmura już nie nowa, ale obawy zamiast spadać rosną

Bariera związana z bezpieczeństwem chmury w zakresie poufności danych stanowi najważniejszy czynnik powodujący, że rozwiązania tego typu nie zaadaptowały się całkowicie. Co ciekawe, obawy te zamiast spadać rosną. Ogólne kwestie bezpieczeństwa martwią aż 53 proc. przedsiębiorców w porównaniu do 45 proc. w ubiegłorocznej edycji raportu „Cloud Security”. Wzrosły również obawy związane z kwestiami prawnymi i regulacyjnymi (42 proc. w porównaniu do 29 proc.).

Nieco mniej martwi natomiast przedsiębiorców kwestia utraty danych – 40 proc. w porównaniu do 41 proc. w ubiegłorocznej edycji. – Zapewne jest to związane z tym, że na obszar bezpieczeństwa danych firmowych w chmurze kładzie się największy nacisk. Edukacja w tym zakresie jest powszechna. Przedsiębiorcy łatwo mogą odnaleźć informacje o tym, że to właśnie rozwiązania chmurowe zapewniają największe bezpieczeństwo, stąd ich obawy minimalnie spadają. Nadal jednak dotyczą 40 proc. przedsiębiorców, co wskazuje na to, że edukacja nadal jest potrzebna – mówi Jakub Hryciuk.

Metodologia:

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 2200 specjalistów pracujących w Stanach Zjednoczonych. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 2200 specjalistów pracujących w Stanach Zjednoczonych