Ciech zwiększa możliwości produkcyjne sody w Rumunii. W przyszłym roku odda do użytku pierwszą część inwestycji w Polsce

rp_dec9c04c8b_1778826839-ciech-soda-1.png

CEO Magazyn Polska

Dzięki nowym inwestycjom Ciech będzie produkować w Rumunii rocznie o 60 tys. ton sody więcej. W przyszłym roku zakończy się również pierwszy etap inwestycji w zakładach sodowych w Polsce. Do 2016 r. zdolności produkcyjne spółki w tym segmencie wzrosną o co najmniej 260 tys. ton sody rocznie.

W tym tygodniu w naszych zakładach sodowych w Rumunii będzie miała miejsce uroczystość uruchomienia nowego kalcynatora, który umożliwi zwiększenie zdolności produkcyjnych tego zakładu o 60 tys. ton produktu rocznie. W I kwartale przyszłego roku będziemy z kolei uruchamiać pierwszą część inwestycji w fabryce w Inowrocławiu, będzie to 60 tys. ton dodatkowych zdolności produkcyjnych sody. W kolejnym roku dołożymy 140 tys. ton – zapowiada w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Dariusz Krawczyk, prezes zarządu Ciechu.

Obecnie zdolności produkcyjne spółki w zakładach w Inowrocławiu i pobliskim Janikowie to 1,2 mln ton sody rocznie, a rumuńskiego zakładu Uzinele Sodice Govora (Ciech ma 93,2 proc. udziałów) – 430 tys. ton. Po inwestycjach wartości te wzrosną odpowiednio do 1,4 mln ton i 490 tys. ton, czyli odpowiednio o 17 i 14 proc.

Do grupy w 100 proc. należą także zakłady Sodawerk Stassfurt w Niemczech. Spółka nie planuje tam jednak zwiększać mocy produkcyjnych, chce za to poprawić wydajność operacyjną, obniżyć koszty oraz rozpocząć produkcję nowych typów sody.

Nie przewidujemy w tej chwili zwiększenia zdolności produkcyjnych ze względu na uwarunkowania, które panują w spółce niemieckiej – podkreśla Krawczyk. – Dwa lata temu, kiedy nie mieliśmy środków finansowych, podjęliśmy decyzję o rozwoju produkcji sody w Sodzie Polskiej Ciech i w Rumunii poprzez wybudowanie nowych instalacji, co wtedy było bardzo odważnym krokiem. Teraz wiemy, że była to bardzo dobra decyzja.

Dodaje, że Grupa będzie stawiać na rozwój organiczny, bo perspektywy rynku sody są bardzo dobre. Wdrożony dwa lata temu plan restrukturyzacji przynosi owoce, a sytuacja finansowa spółki się poprawia. Zwiększenie mocy produkcyjnych w Polsce i Rumunii powinno jeszcze bardziej polepszyć kondycję Ciechu.

W 2013 r. Ciech wypracował zysk netto w wysokości ponad 39 mln zł (wobec 438 mln zł straty netto w 2012 r.) przy przychodach przekraczających 3,5 mld zł (spadek o 20 proc. rok do roku). EBITDA rok temu wyniosła 356 mln zł i była aż o ponad 800 proc. lepsza niż rok wcześniej. Spółka obniżyła również poziom zadłużenia. Na koniec 2013 r. wynosiło ono ok. 1,2 mld zł i było o 18 proc. niższe niż rok wcześniej.