CIMA i Diversity Hub stworzyły sojusz w zakresie wspierania otwartości i szacunku oraz promowania idei odpowiedzialnych finansów i zrównoważonego biznesu

Jakub Bejnarowicz, Associate Director, Central and Eastern Europe, Association of International Certified Professional Accountants
Jakub Bejnarowicz, Associate Director, Central and Eastern Europe, Association of International Certified Professional Accountants

23 września 2020 r. CIMA i think tank Diversity Hub podpisały memorandum o współpracy na rzecz rozwijania wiedzy w obszarze zarządzania różnorodnością i dostarczania rozwiązań, które ułatwiają tworzenie organizacji otwartych na różnorodność, a także promowania postaw otwartości, szacunku, zachowania zasady równych szans dla każdej osoby oraz odpowiedzialności w biznesie i profesji finansowej.

W celu urzeczywistnienia założeń współpracy CIMA i Diversity Hub planują podjąć m.in. takie działania jak:

    • realizacja wspólnych wydarzeń, konferencji, szkoleń, webinarów i innych angażujących akcji skierowanych do pracowników, członków i studentów CIMA, a także szerzej rozumianego środowiska biznesu i finansów;
    • wymiana ekspercka i wymiana know-how;
    • opracowanie rekomendacji i rozwiązań dla biznesu;
    • promocja rozwiązań, materiałów, artykułów, podcastów czy filmów poruszających temat otwartości i szacunku.

Sygnatariuszami podpisanego memorandum byli Jakub Bejnarowicz, dyrektor regionalny na Europę, CIMA oraz Tomasz Dąbrowski, wiceprezes zarządu, Diversity Hub.

Rozpoczęta dziś współpraca pozwoli na wymianę praktyk, doświadczeń i wiedzy w zakresie aspektów związanych z zarządzaniem różnorodnością, równością i integracją (ang. Diversity, Equality and Inclusion). Idealnie wpisują się one w misję i działalność naszej organizacji. Chcemy wesprzeć środowisko specjalistów ds. finansów w tych kwestiach i pomóc w tworzeniu społeczności odznaczającej się otwartością i szacunkiem – powiedział Jakub Bejnarowicz, dyrektor regionalny na Europę, CIMA.

Szczególnie ważne w obecnych czasach – zarówno z perspektywy naszej organizacji, jak i szeroko rozumianego biznesu i finansów – jest budowanie zaufania i branie na siebie większej odpowiedzialności za tworzenie wartości nie tylko dla udziałowców, ale i interesariuszy, dla których jej koncepcja jest zgoła inna, gdyż uwzględniają w dużej mierze aspekty społeczne i środowiskowe. Będzie to dobry punkt wyjścia do stworzenia bardziej odpowie­dzial­nego i zrównoważonego biznesu – dodał Jakub Bejnarowicz.

Co więcej, zdaniem Nicka Jacksona FCMA, CGMA, który w czerwcu br. został 87. Prezydentem CIMA i ideę odpowiedzialnych finansów uczynił mottem przewodnim swojej prezydentury, to właśnie specjaliści ds. finansów powinni być osobami wytyczającymi w tym zakresie drogę w firmach.