Cisco przewiduje 26-krotny wzrost wielkości ruchu w sieciach mobilnych w latach 2010-2015

Cisco

Według raportu firmy Cisco w roku 2015 na świecie będzie w użytku ponad 5,6 miliarda urządzeń osobistych przyłączonych do sieci mobilnych, a także 1,5 miliarda węzłów M2M (ang. machine-to-machine), co odpowiada mniej więcej jednemu połączeniu mobilnemu przypadającemu na każdego mieszkańca Ziemi. W 2015 r. mobilne wideo będzie stanowić 66% całego ruchu w sieciach mobilnych, a to oznacza 35-krotny wzrost w latach 2010-2015. To największy wzrost ruchu związanego z konkretnym zastosowaniem sieci mobilnych, jaki przewidziano dotychczas w badaniu Cisco VNI Global Mobile Data Traffic Forecast. Ruch wygenerowany przez urządzenia typu tablet wzrośnie 205-krotnie – jest to najwyższy wskaźnik spośród wszystkich kategorii sprzętowych.