50 milionów dolarów w rozwój inteligentnych miast

0

Firma IBM zainaugurowała dziś program dla miast – Smarter Cities Challenge.W ramach tego programu IBM udostępni nieodpłatnie swoich najlepszych ekspertów, technologię i usługi o łącznej wartości – 50milionów dolarów, aby pomóc 100miastom z całego świata.Nowy program jest jedną z największych inwestycji z zakresu społecznego zaangażowania biznesu planowanych przez firmę IBM, której wkład w działalność społeczną w roku 2009 wyniósł 186milionów dolarów, obejmując zarówno środki pieniężne,jak i technologie oraz usługi konsultingowe.

W ciągu najbliższych trzech lat firma IBM wyśle swoich najlepszych ekspertów do tych miast, które najlepiej uzasadnią swoją potrzebę udziału w programie Smarter Cities Challenge. Konsultanci IBM zapoznają się z lokalnymi wyzwaniami,takimi jak: administracja,służba zdrowia,edukacja,bezpieczeństwo,świadczenia społeczne,transport,łączność,zrównoważony rozwój,zarządzanie budżetem,energią i obiektami użyteczności publicznej oraz pomogą miastom w analizie ich potrzeb i ustaleniu priorytetów, w przeglądzie mocnych i słabych stron a także podzielą się doświadczeniami z najbardziej efektywnych strategii stosowanych przez inne miasta.

Celem programu jest również zapoznanie władz lokalnych z rolą,jaką inteligentna technologia odgrywa w łączeniu różnych aspektów życia miasta,w jaki sposób może pomóc,aby stały się bardziej atrakcyjne dla obecnych i przyszłych mieszkańców oraz przedsiębiorców.

Program Smarter Cities Challenge będzie się również opierał na praktycznych doświadczeniach zdobytych już przez IBM w ciągu ostatnich trzech lat w ramach programu społecznego Corporate Service Corps. Jeden z pionerskich programów tego typu miał miejsce w Katowicach, w Polsce.

Potrzeba lepszego zarządzania miastem nigdy nie była większa. Według ONZ w 2008 roku, po raz pierwszy w historii świata, odnotowano, że ponad połowa światowej populacji żyje w miastach.

”Miasta są bardzo ważne dla społeczeństwa i gospodarki” – powiedziała Anna Sieńko, Dyrektor Generalna, IBM Polska. „Ale stoją one przed ogromnymi wyzwaniami i potrzebują innowacji, zespołowej kreatywności i technologicznego know-how, aby rozwiązać istniejące od dawna trudne kwestie społeczne. Cieszymy się, że będziemy mogli pomóc lokalnym władzom podjąć te wyzwania”.

Czytaj również:  DHL Supply Chain wdraża na całym świecie najnowszą wersję inteligentnych okularów Google

Miasta będą wybierane na zasadach konkurencyjnych, w oparciu o szereg kryteriów, w tym możliwość wyraźnego wskazania od dwóch do czterech inicjatyw strategicznych.

Rozpatrywana będzie także historia innowacyjnego rozwiązywania problemów przez miasto, zdolność do wykorzystania technologii i powszechnie dostępnych danych oraz zaangażowanie i gotowość do współpracy ze strony władz lokalnych.

Do programu mogą przystąpić miejscowości o różnej wielkości, ale uważa się, że miasta liczące od 100 tys. do 700 tys. mieszkańców zyskają najwięcej na tej współpracy.

Program Smarter Cities Challenge jest sponsorowany przez międzynarodową fundację dobroczynną IBM. Od 2003 roku, ponad 150 tysięcy pracowników IBM przepracowało wspólnie ponad 10 milionów godzin, pomagając wspólnotom w ponad 70 krajach. Wiedzę i czas zainwestowany w tym okresie szacuje się na jedną czwartą miliarda dolarów.