Cloud Technologies utworzyło spółkę zależną w Wielkiej Brytanii

Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies S.A.
Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies S.A.

Nowy podmiot Cloud Technologies, założony w Wielkiej Brytanii, jest odpowiedzialny za komercjalizację platformy DSP (Demand Side Platform), która umożliwia zautomatyzowany zakup powierzchni reklamowej w modelu aukcyjnym, tzw. RTB (Real Time Bidding). Rozwój tej technologii może wpłynąć pośrednio na wzrost przychodów w wysokomarżowym segmencie Data enrichment, zajmującym się monetyzacją danych.

Platforma Demand-Side Platform (DSP), którą zaczyna komercjalizować Cloud Technologies, umożliwia zautomatyzowany zakup powierzchni reklamowej poprzez technologię aukcyjną (Real Time Bidding). Jest to trwający setne sekundy proces, który odbywa się jeszcze przed wyświetleniem strony internetowej użytkownikowi, co pozwala na personalizację reklamy pod konkretną osobę. W tym modelu reklamy internetowej, w celu precyzyjnego targetowania odbiorców niezbędne są dane o internautach. Platforma przyczyni się do rozbudowy zaplecza technologicznego spółki oraz pozwoli dotrzeć do nowych klientów z całego świata..

Rozwój technologii DSP pośrednio może przyczynić się do rozwoju segmentu Data enrichment, który jest głównym źródłem wzrostu przychodów spółki.

Utworzenie nowej platformy wiąże się z rozszerzeniem naszej oferty technologicznej, która będzie stanowić kolejne źródło dystrybucji naszych danych wykorzystywanych w kampaniach internetowych. Sam model programatyczny odpowiada już za ponad 70% globalnych wydatków na reklamy odsłonowe, co stanowi ogromny potencjał sprzedażowy. Stąd nasze plany dotyczące komercjalizacji technologii DSP, z której będą mogli skorzystać klienci z całego świata, podobnie jak korzystają z naszych danych – komentuje Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies.

Wyniki Cloud Technologies

Wysokomarżowy segment Data enrichment i skupienie się na monetyzacji danych i technologii znajduje odzwierciedlenie w wynikach finansowych Grupy. 30 kwietnia Grupa Cloud Technologies opublikowała raport za 2020 rok – jej przychody sięgnęły 50,1 mln PLN,  a zysk netto zwiększył się o 5,3 mln PLN r/r.  Wskaźnik EBITDA kluczowego dla Grupy segmentu Data enrichment w 2020 r. wzrósł o 146% r/r, osiągając poziom 7,6 mln PLN. Dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment wyniosła w styczniu 2021 r. 98% r/r, a w lutym wzrosła do 164% r/r.

Wyniki osiągnięte w 2020 roku to konsekwencja naszej transformacji biznesowej i koncentracji na sprzedaży danych i technologii. Posiadamy wysoce skalowalny model biznesowy, który ponadto okazał się odporny na zawirowania związane z pandemią COVID-19, która mocno ograniczyła wzrost niektórych branż. Zapoczątkowane przez nas w tym roku raportowanie sprzedaży w cyklach miesięcznych potwierdza, że obrany przez nas kierunek rozwoju był słuszny – dodaje Piotr Prajsnar.