Co drugi CIO oczekuje zwiększenia strategicznego znaczenia swojej roli w organizacji

KPMG

Trwająca rewolucja cyfrowa wpływa na wzrost strategicznej roli dyrektorów IT (ang. Chief Information Officer) w firmach. Obecnie już 34% CIO raportuje bezpośrednio do prezesa, zaś aż 57% CIO jest członkiem zarządu lub wyższego kierownictwa. 44% liderów IT z regionu Europy Środkowo-Wschodniej przewiduje wzrost budżetów IT, dostrzegając jednocześnie większą potrzebę wprowadzenia korporacyjnej strategii cyfrowej, którą wg badania posiada 33% firm z regionu. Zmieniają się również priorytety biznesowe dyrektorów IT – chcą oni w większym stopniu koncentrować się na projektach generujących zyski, tyczasem obecnie więcej uwagi muszą poświęcać projektom przynoszącym oszczędności i podnoszącym efektywność departamentów IT – wynika z najnowszego badania KPMG i  Harvey Nash.

Rośnie wpływ CIO jako liderów w organizacji

Aż 34% CIO raportuje obecnie bezpośrednio do CEO – jest to najwyższy odnotowany poziom w historii przeprowadzanego badania. Jednocześnie 57% CIO jest członkiem zarządu lub wyższego kierownictwa – odsetek ten zwiększył się o połowę w perspektywie ostatnich 11 lat.

Liderzy IT stają się coraz bardziej ambitni i wpływowi – globalnie 67% CIO oczekuje zwiększenia  strategicznej roli w organizacji w 2016 roku. CIO z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej są bardziej sceptyczni – 41% nie przewiduje zmiany swojej pozycji w firmie.

Jak wynika z badania KPMG i Harvey Nash, CEO oczekują obecnie od dyrektorów IT koncentracji na projektach przynoszących zyski (63%) w porównaniu do tych, przynoszących oszczędności (37%). Wśród priorytetowych zadań liderów IT z regionu Europy Środkowo-Wschodniej wciąż pozostają jednak działania przynoszące oszczędności i podnoszące efektywność departamentów IT. Jednocześnie pojawiają się nowe, dotychczas niezgłaszane priorytety – związane z cyberbezpieczeństwem, zwalczaniem terroryzmu, automatyzacją, sztuczną inteligencją i poprawną sprawności organizacji. Jak wskazali respondenci, czterech na dziesięciu CIO spędza obecnie co najmniej jeden dzień w tygodniu realizując zadania niezwiązane z IT.

Zmieniająca się rola CIO, dotychczas zdobyte umiejętności i wiedza pozwalają liderom IT działać w sposób do tej pory nieobserwowany. Nowe technologie, nowe relacje biznesowe, a nawet nowe modele operacyjne wymagają od dyrektorów IT zmiany myślenia z operacyjnego na kreatywny. W najbliższych latach CIO będą stali w obliczu wyzwań związanych z przeciwdziałaniem cyberprzestępczości oraz cyfryzacją, która zmienia sposób postrzegania roli IT w organizacjach – przejście od dostarczania rozwiązań technologicznych w stronę lidera innowacji i transformacji wspierającego budowanie wartości organizacjimówi Leszek Wroński, partner, szef usług doradczych w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Brak kompetencji pracowników oraz utrzymanie talentów wyzwaniem dla CIO

Brak kompetencji pracowników oraz utrzymanie talentów wyzwaniem dla CIO

W badaniu KPMG i Harvey Nash 65% CIO wskazuje, że brak umiejętności pracowników jest największym ograniczeniem dla rozwoju organizacji – wzrost o 6 p.p. w porównaniu z poprzednią edycją badania. Kluczowym wyzwaniem dla CIO z Europy Środkowo-Wschodniej jest brak kompetencji pracowników związanych z rozwojem oprogramowania (71%), zarządzaniem współpracą z biznesem oraz analityką. Aż 89% CIO sygnalizuje problem z utrzymaniem talentów. Co istotne, 44% CIO planuje powiększenie zespołu w ciągu najbliższego roku.

Wyniki badania wskazują, że liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych w IT wzrosła o 3 p.p. w ciągu ostatniego roku – od 6% do 9%. Po raz pierwszy w historii badania wzięło w nim udział więcej niż 10% kobiet. W Polsce i pozostałych krajach CEE liczba kobiet w IT jest jednak o ponad 12% niższa od średniej światowej.

Według średniej światowej, CIO poszukują kompetencji umożliwiających budowę innowacyjnych rozwiązań dla biznesu, dostrzegając jednocześnie zagrożenia bezpieczeństwa związane z wdrażaniem strategii cyfrowych. Obecnie wg średnej światowej ok. 10% posiadanych środków przeznczanych jest na innowacje, w Polsce i innych krajach CEE udział ten jest niższy i wynosi ok. 6%. Miejmy nadzieje, że w najbliższych latach róznica ta zostanie zniwelowana – mówi Aleksandra Suchorzewska, starszy menedżer w dziale Management Consulting w KPMG w Polsce.

 

CIO z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej potrzebują strategii cyfrowych

Odnosząc się do rewolucji cyfrowej, 27% respondentów wskazało, że jest ona spowodowana innowacjami technologicznymi w dostarczaniu produktów i usług, zaś 23% podkreśliło rolę, jaką odegrały nowe formy angażowania klientów. Ponad 30% CIO z regionu CEE nadal nie wie, co może być przyczyną rewolucji cyfrowej w ich branży (średnia światowa to 17%).

Wśród globalnych liderów IT, którzy wzięli udział w badaniu, 35% zadeklarowało, że ich firma posiada korporacyjną strategię biznesową (wzrost o 8 p.p. w porównianiu z 2015 r.). W porównaniu do średniej światowej, CIO z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej sygnalizują większą potrzebę posiadania strategii cyfrowej. Strategie tworzone w regionie rzadziej niż na świecie mają charakter korporacyjny – najczęściej są przygotowywane dla poszczególnych obszarów biznesowych.

Światowe wyniki badania wskazują, że zwykle właścicielem strategii cyfrowej jest zarząd firmy, natomiast w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej strategia cyfrowa często jest domeną IT. Co ważne 84% CIO deklaruje, że nie jest w pełni właścicielem strategii cyfrowej i musi współpracować w tym zakresie z wieloma partnerami – mówi Leszek Wroński, partner, szef usług doradczych w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

19% globalnych organizacji zatrudnia szefa ds. cyfryzacji (ang. CDO). W Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej 85% firm nie ma i nie planuje powołania takiego stanowiska.

84% CIO deklaruje, że nie jest w pełni właścicielem strategii cyfrowej i musi współpracować w tym zakresie z wieloma partnerami

CIO przewidują wzrost budżetów IT

Dynamiczny rozwój technologii tworzy nowe wymagania wobec dyrektorów IT. Aż 44% globalnych respondentów prognozuje wzrost budżetów IT. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej odsetek ten jest jeszcze wyższy i wynosi 50%. Jednym z najważniejszych obszarów inwestycyjnych są rozwiązania SaaS – 31% CIO inwestuje znaczne środki w ten obszar. CIO prognozują, że trend ten utrzyma się przez kolejne 3 lata.

Nowe technologie wpływają także na rosnące ryzyko cybernetyczne. Globalnie, prawie jedna trzecia (28%) ankietowanych CIO musiała odpowiedzieć na zagrożenie bezpieczeństwa IT lub cyberatak w imieniu swojej organizacji przez ostatnie dwa lata. Tylko jedna piąta (22%) CIO jest przekonana, że ich organizacja jest bardzo dobrze przygotowana do identyfikacji i odpowiedzi na cyberataki, w porównaniu do prawie jednej trzeciej (29%) w 2014 roku. Jednocześnie CIO z Polski i regionu CEE wskazują, że potencjalny atak cybernetyczny nie spowoduje znaczących strat w ich organizacji, co może wskazywać na mniejszą integrację rozwiązań stosowanych w ich firmach.

CIO Europy Środkowo-Wschodniej starają się coraz sprawniej odpowiadać na szybko zmieniające się potrzeby biznesu. W tym celu podobnie jak liderzy IT na całym świecie, implementują metodyki zwinne. W porównaniu do średniej światowej rzadziej korzystają z gotowych narzędzi, koncentrując się głównie na budowie rozwiązań własnych – mówi Aleksandra Suchorzewska, starszy menedżer w dziale Management Consulting w KPMG w Polsce.

CIO optymistycznie o swojej przyszłości

Technologia wymusza także zmiany na rynku pracy dla CIO. Globalnie 15% liderów IT zmieniło pracę w ubiegłym roku, w Polsce i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej odsetek ten był mniejszy i wyniósł 9%. Ponad 30% CIO z regionu CEE jest zatrudnionych u obecnego pracodawcy od co najmniej 10 lat. Aż 63% dyrektorów IT z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej przewiduje, że będzie kontynuować karierę w IT w ciągu następnych 5 lat, natomiast 23% z nich uważa, że zmieni rolę i dołączy do kierownictwa firmy jako osoba niezwiązna bezpośrednio z IT.

Podkreślenia  wymaga fakt, że aż 84% CIO na świecie deklaruje, że jest usatysfakcjonowana ze swojej roli.