Co może zrobić przedsiębiorca, jeśli nie otrzyma płatności za fakturę w umówionej walucie?

fintech bankowość

Otwarta pozycja walutowa po stronie klienta, której fizyczne rozliczenie nie jest możliwe, nie musi stać się dla firmy problemem, a co więcej – stwarza możliwość wygenerowania realnego zysku. Taką szansę dają rozwiązania wprowadzone przez TMS Kantor – fintechową usługę wymiany walut Domu Maklerskiego TMS Brokers. Jak to się robi?

– Znając potrzeby przedsiębiorców i rozumiejąc ich problemy z płynnością w przypadku nie otrzymania płatności za fakturę zdecydowaliśmy się podejść do problemu pro-biznesowo. TMS jako jedyny kantor na rynku oferuje funkcjonalności, które stanowią zabezpieczenie klienta przed ewentualnym brakiem otrzymania płatności w walucie, koniecznej do rozliczenia transakcji, co ważne bez ponoszenia kar za nierozliczenie jej w terminie. Możliwe jest to dzięki takim funkcjonalnościom jak rozliczenie SPOT+ i rozliczenie netto – tłumaczy Tomasz Stosio, Dyrektor Departamentu Płatności i Wymiany Walut w TMS Brokers.

Jak to działa?

– W TMS Kantor Premium klient ma możliwość rozliczenia zawartej transakcji netto w oparciu o aktualną cenę rynkową, bez dodatkowych kar i wpłaty kwoty wynikającej z rozliczenia transakcji. Jeśli przedsiębiorca nie posiada środków koniecznych do rozliczenia, ma możliwość zawarcia transakcji przeciwstawnej do otwartej pozycji walutowej, czego wynikiem będzie rozliczenie na podstawie wyłącznie powstałej różnicy netto. Zawarte wcześniej transakcje ulegają wówczas zamknięciu, a ewentualny zysk z tytułu rozliczenia netto zostanie przelany przez TMS Brokers na wskazany rachunek klienta jeszcze tego samego dnia – tłumaczy Tomasz Stosio.

Czym jest przesunięcie daty rozliczenia SPOT+?

Alternatywą do rozliczeń NETTO, która umożliwia utrzymanie otwartej pozycji walutowej jest przesuniecie daty rozliczenia. W przypadku, gdy przedsiębiorca wie, że środki za płatności w walucie finalnie trafią na jego rachunek z opóźnieniem, może skorzystać z dodatkowego czasu na rozliczenie zawartej z TMS Brokers transakcji.

– Rozliczenie SPOT+ to całkowicie bezpłatna usługa kierowana do osób i firm, których celem jest rozliczenie transakcji walutowej w dacie dalszej niż SPOT (2 dni robocze od daty zawarcia transakcji). W przypadku braku możliwości wpłaty środków pod rozliczenie danej transakcji w terminie, klient otrzymuje dodatkowe 2 dni robocze na zlecenie przelewu do TMS Brokers po zabezpieczonym wcześniej kursie transakcji – tłumaczy Stosio i podaje przykład: jeśli przedsiębiorca zawarł transakcję sprzedaży 10 000 EUR (otrzyma 44 000 PLN) po 4,40, a wciąż nie posiada środków do jej rozliczenia, może skorzystać z rozliczenia SPOT+. W dacie rozliczenia transakcji zawiera dwie nowe transakcje, pierwsza przeciwną, czyli kupna 10 000 EUR po kursie 4,39 (zapłaci 43 900 PLN), a drugą sprzedaży 10 000 EUR również po kursie 4,39 (otrzyma 43 900 PLN). Klient zakupił EUR po cenie 4,39, więc różnica kursowa wyniosła 100 bp. W tym momencie różnica kursowa 100 bp., czyli 100 zł przelewana jest na wskazane przez klienta konto bankowe, a druga – nowa – transakcja z kursem 4,39 będzie rozliczona w dacie SPOT. Tym sposobem klient otrzymał 100 zł tytułem różnicy kursowej, a w dacie SPOT za sprzedane 10 000 EUR otrzyma kolejne 43 900 PLN co sumarycznie zabezpieczyło pierwotny kurs 4,40.

Czy to wszystkie dostępne rozwiązania na platformie transakcyjnej?

– TMS Kantor Premium to najbardziej zautomatyzowana platforma walutowa na rynku, która jest w pełni elastyczna i dopasowana do potrzeb klientów. Platforma daje dodatkowe możliwości dzięki realizacji koncepcji otwartej bankowości (ang. open banking): integrację przy użyciu protokołu API umożliwiającą TMS Brokers błyskawiczną komunikację pomiędzy usługami, a bankiem klienta, co przyspiesza rozliczenia transakcji oraz umożliwia wprowadzanie kolejnych rozwiązań w oparciu o licencję Krajowej Instytucji Płatniczej. Stworzyliśmy zatem rozwiązanie nie tylko do wymiany waluty po najlepszych dostępnych kursach, ale pośrednio także do zarządzania swoją pozycją walutową, uzależnioną od przyszłych terminów płatności – tłumaczy Tomasz Stosio, Dyrektor Departamentu Płatności i Wymiany Walut w TMS Brokers.

Należy pamiętać, że kodeks cywilny mówi jasno – jeśli w umowie ustalono wartość świadczenia w walucie obcej, ale nie poczyniono uzgodnień co do waluty, w jakiej zapłata (lub jej równowartość) powinna rzeczywiście nastąpić, to dłużnik będzie miał prawo wyboru.

– Przedsiębiorca powinien wprowadzić zapisy w umowach, z których wynika, że zapłata również nastąpi w określonej walucie obcej, inaczej wystawia się na zwiększone ryzyko kursowe. Czy mimo to, można ten problem przekuć w zysk? Z TMS Kantor Premium można! – mówi Stosio.