Co warto wiedzieć o narciarskiej polisie?

narty

W listopadzie wszyscy miłośnicy „białego szaleństwa”, intensywnie myślą o planach na nadchodzący sezon narciarski. Wielu narciarzy prócz stoków i tras, wybiera również specjalne ubezpieczenia. Nie można jednak powiedzieć, że takie polisy są już powszechnie znane. W związku z tym, warto zaprezentować najważniejsze i najbardziej przydatne informacje na temat ubezpieczeń dla narciarzy. Taki ubezpieczeniowy przewodnik może być przydatny również dla osób, które już wcześniej wykupiły jakąś polisę narciarską.

Bez ubezpieczenia zagraniczne leczenie będzie kosztowne

Na wstępie warto nadmienić, że narciarstwo jest jednym ze sportów, które najczęściej skutkują kontuzjami. Szusowanie na nartach staje się coraz bardziej popularne, więc ubezpieczyciele przygotowali specjalną ofertę dla narciarzy wyjeżdzających za granicę. Ubezpieczenia oferowane z myślą o takich osobach, zapewniają przede wszystkim zwrot kosztów zagranicznego leczenia. Dodatkowym elementem pakietów, jest ochrona przed następstwami nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone innym osobom (np. podczas zderzenia na stoku). „Najbardziej wymagający klienci, dodatkowo mogą wykupić ubezpieczenie sprzętu narciarskiego lub przedmiotów pozostawionych w domu” – dodaje Nina Kuczyńska z porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.  

Polisy dla narciarzy wybierających polskie stoki, nie zapewniają zwrotu kosztów leczenia, gdyż taka ochrona jest niepotrzebna osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia. Klienci wyjeżdzający do krajowych ośrodków narciarskich mogą natomiast wykupić ubezpieczenie NNW, polisę OC oraz ubezpieczenie sprzętu.

Nina Kuczyńska zaznacza, że polisa narciarska ma wiele wspólnych cech z innymi ubezpieczeniami turystycznymi. Jedna z różnic, polega na nieco wyższym poziomie ryzyka wypadkowego wśród narciarzy. Czasem polisy narciarskie są oferowane jako zupełnie osobny produkt. Oddzielna sprzedaż ubezpieczeń narciarskich i pozostałych polis turystycznych, może wynikać ze względów marketingowych. Spore zainteresowanie polisami chroniącymi narciarzy, jest widoczne tylko w sezonie zimowym. Ubezpieczenia dla innych wycieczkowiczów notują rekordy sprzedaży podczas wakacyjnych miesięcy.

Nina Kuczyńska informuje, że polisy narciarskie kupują głównie osoby, które wybrały zagraniczne stoki. W przypadku wyjazdu poza granice Polski, główną motywacją do zakupu ubezpieczeń, są wysokie koszty leczenia i usług medycznych (patrz poniższa tabela). W tym kontekście warto pamiętać, że polski narciarz nawet po okazaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), nie może liczyć na szczególne przywileje. Taka osoba zapłaci za wszystkie procedury medyczne i zabiegi, które nie są darmowe dla obywateli danego kraju. Przykładowo w Austrii, polski turysta musi ponieść koszt pierwszych 28 dni hospitalizacji (opłata dobowa od 12,00 euro do 20,10 euro). Na wydatki muszą przygotować się również polscy narciarze, którzy bez ubezpieczenia wyjeżdżają do takich krajów jak Czechy, Francja, Niemcy, Słowacja, Szwajcaria i Włochy. „Warto zwrócić uwagę, że wspomniane państwa zwykle nie finansują akcji pogotowia górskiego, które wezwał polski turysta i kosztów związanych z transportem chorego do kraju. Właśnie takie usługi medyczne mogą kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy euro. Dlatego przed zakupem polisy narciarskiej warto upewnić się, że to ubezpieczenie pokrywa koszty najdroższych usług medycznych” – mówi Nina Kuczyńska z porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.             

Koszty leczenia w krajach, do których chętnie wyjeżdżają polscy narciarze
Nazwa kraju

 

Przykłady kosztów, które w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej, musi ponieść polski turysta (w tym również osoba posiadająca kartę EKUZ)
Austria Odpłatny jest każdy dzień pobytu w szpitalu (dzienna opłata od 12,00 euro do 20,10 euro). Odpłatność dotyczy okresu nie dłuższego niż 28 dni w roku.

Za akcję pogotowia górskiego, obowiązuje pełna odpłatność.

Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.

Czechy Wizyta w ambulatorium kosztuje 90 koron czeskich.

Ponadstandardowe leczenie stomatologiczne wymaga dopłaty pacjenta.

W przypadku akcji pogotowia górskiego, obowiązuje pełna odpłatność.

Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.

Francja Państwo zwraca 70% kosztów wizyty u lekarza pierwszego kontaktu (70% z 23 euro), dentysty (70% z 23 euro) i specjalisty (70% z 25 euro).

Refundacja kasy chorych dotyczy również leczenia w szpitalu. Państwo zwraca 80% lub 100% kosztów hospitalizacji. Przy refundacji wynoszącej 100%, pacjent musi jednak zapłacić 18 euro/dzień.

Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.

Niemcy ü Odpłatny jest każdy dzień pobytu w szpitalu (dzienna opłata: 10 euro). Odpłatność dotyczy okresu nie dłuższego niż 28 dni w roku.

ü Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.

Słowacja Leczenie ambulatoryjne kosztuje 1,99 euro.

W przypadku akcji pogotowia górskiego, obowiązuje pełna odpłatność.

Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.

Szwajcaria Pacjent zapłaci za wizytę u lekarza (standardowa stawka to 92 CHF) i pobyt w szpitalu (standardowa stawka: 92 CHF + 15 CHF/dzień).

W przypadku akcji pogotowia górskiego, obowiązuje odpłatność 50% (powyżej kwoty 5000 franków szwajcarskich).

Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.

Włochy Pacjent poniesie koszt wizyty u lekarza i leczenia stomatologicznego (opłata do 36,15 euro).

Poszkodowana osoba zwykle musi samodzielnie pokryć koszty transportu medycznego do Polski.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NFZ (z 13 listopada 2015 r.)

Odszkodowania nie otrzyma m.in. nietrzeźwy narciarz …

Nina Kuczyńska wyjaśnia, że polisy narciarskie, podobnie jak wszystkie inne ubezpieczenia, cechują się pewnym zakresem standardowych wyłączeń ochrony. Po przejrzeniu kilku ogólnych warunków ubezpieczenia (tzw. OWU) można wskazać następujące sytuacje, w których ubezpieczyciel na pewno będzie zwolniony z odpowiedzialności:

  • wypadek na stoku, który był związany ze stanem nietrzeźwości ubezpieczonego lub użyciem narkotyków
  • udział ubezpieczonego w bójce lub próba popełnienia przestępstwa przez taką osobę
  • uprawianie ekstremalnych form narciarstwa (o ile takie ryzyko nie zostało uwzględnione w składce)
  • szkody spowodowane umyślnie przez ubezpieczonego lub związane z jego rażącym niedbalstwem

Warto również pamiętać, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, jeżeli zabieg medyczny, bez żadnego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, mógł zostać wykonany po powrocie do Polski. „W typowej umowie ubezpieczenia narciarskiego można znaleźć więcej wyłączeń ochrony. Dlatego bardzo ważne jest przeczytanie tego dokumentu oraz ogólnych warunków ubezpieczenia” – podsumowuje Nina Kuczyńska z porównywarki Ubea.pl.