Coface opracował ranking Top 50 Baltics: litewskie spółki największe w regionie

0

Trzy spółki, o największych obrotach w krajach bałtyckich, to firmy litewskie – wynika z rankingu Top 50 Baltics opracowanego przez Coface. Eksperci firmy widzą pozytywny trend we wzroście konsumpcji w gospodarstwach domowych oraz poprawie sytuacji na rynku pracy.

Mimo spadku obrotów w 2015 r. największym przedsiębiorstwem krajów bałtyckich jest nadal spółka rafineryjna Orlen Lietuva AB. Tuż za nią plasują się spółki Vilniaus Prekyba UAB oraz Maxima Grupe UAB. W pierwszej dziesiątce nastąpiła tylko jedna zmiana – grupa Koncernas Achemos Grupe, wracając na dziewiątą pozycję, wypchnęła z grona najlepszych spółkę Latvenergo AS.

W rankingu dominuje Litwa reprezentowana łącznie przez 29 spółek. Łotwa ma swoich 13 przedstawicieli, a spółek z Estonii wśród najlepszych znalazło się 8. Choć ogółem obroty przedsiębiorstw sklasyfikowanych w rankingu Top 50 Baltics nieznacznie spadły w 2015 r. (-1,4 proc.), to jednak ich zysk netto i wskaźniki dotyczące zatrudnienia wzrosły.

Spadek stopy bezrobocia eksperci Coface uznali za pozytywny trend we wszystkich gospodarkach krajów bałtyckich, podkreślając także, że w ubiegłym roku stopa bezrobocia na Łotwie po raz pierwszy od 2008 r. wróciła do poziomu jednocyfrowego (9,9 proc.). Przewiduje się, że gospodarki litewska i łotewska odnotują wzrost krajowego popytu. Do poprawy sytuacji na rynku pracy przyczyniają się rosnące płace oraz wzrost płacy minimalnej. Estonia ma bardziej zdywersyfikowaną strukturę eksportu w porównaniu z pozostałymi krajami bałtyckimi, jednak z większym udziałem eksportu do krajów nordyckich.

Opracowany przez Coface ranking obejmuje spółki, które w roku kalendarzowym 2015 osiągnęły największy obrót. Wskazano największe spółki w każdym z krajów bałtyckich, przy czym wykluczono dostawców usług finansowych takich jak banki, zakłady ubezpieczeń, firmy leasingowe i brokerskie. Oprócz przychodów ranking Top 50 Baltics opracowany przez Coface uwzględnia także inne kluczowe wskaźniki wartości przedsiębiorstwa, np. zysk netto czy liczbę pracowników.

Czytaj również:  Rentowności obligacji wróciły do dawnych poziomów (ale nie wszystkie)