Silna pozycja leasingu w Europie

0

Europejski rynek leasingu na koniec 2015 roku osiągnął wartość 314,9 mld euro, przy 9,4 proc. wzroście (r/r). Polska branża leasingowa z 16,3 proc. dynamiką znajduje się w gronie sześciu największych rynków leasingu w Europie – wskazują najnowsze dane Leaseurope.

Leaseurope, federacja reprezentująca europejski rynek leasingu podała, że dynamika europejskiej branży leasingowej na koniec 2015 r. wyniosła 9,4% (r/r), przy łącznej wartości sfinansowanych inwestycji na poziomie 314,9 mld euro[1]. W ubiegłym roku większość europejskich rynków odnotowała wysoką, dwucyfrową dynamikę dla leasingu pojazdów osobowych. Wartość nowych umów leasingowych samochodów osobowych w 2015r. wzrosła według danych Leaseurope o 15,9%, w porównaniu do 2014 roku, przy nieco wolniejszym, ale nadal silnym wzroście finansowania samochodów dostawczych na poziomie 11,3%. Dobre wyniki odnotowano także w obszarze finansowania sprzętu IT (średnio ok. 10%), przy nieznacznym 0,5% wzroście dla finansowania maszyn i urządzeń przemysłowych.

Polska jest jednym z sześciu najważniejszych rynków leasingu w Europie (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Szwecja, Polska), wyróżniając się w tym gronie 16,3 proc. dynamiką[2]. Udział polskiej branży leasingowej w europejskim rynku leasingu wynosi obecnie 3,8 % i systematycznie wzrasta. Awans polskiej branży leasingowej w europejskich rankingach wskazuje na wysoką popularność leasingu wśród polskich firm, głównie z sektora MŚP oraz zaufanie, jakim firmy obdarzają branżę. Ponad 500 tys. polskich firm, w tym mikro, małych i średnich, w ten właśnie sposób finansuje swoje inwestycje. To bardzo dobra wiadomość dla sektora leasingowego, który od 25 lat finansuje i wspiera firmy działające na polskim rynku” – powiedział Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, członek zarządu Leaseurope.

Wartość inwestycji sfinansowanych za pośrednictwem leasingu w latach 2014 i 2015 (mld EUR). ZPL/LeaseuropeWykres 1. Wartość inwestycji sfinansowanych za pośrednictwem leasingu w latach 2014 i 2015 (mld EUR). ZPL/Leaseurope.

Finansowanie rozwoju firm

Czytaj również:  Powstanie nowa unijna strategia dla obszaru Karpat. Przełoży się na skokowy rozwój tego regionu

Dane Komisji Europejskiej[3] opublikowane na koniec 2015r. przedstawiły znaczenie zewnętrznych źródeł finansowania działalności europejskich przedsiębiorców, w tym 47% przedsiębiorców wskazało leasing i zakup ratalny jako istotny dla ich działalności.

„Aż 57% polskich przedsiębiorców uczestniczących w badaniu Komisji Europejskiej wskazało leasing i zakup ratalny jako źródła finansowania działalności” – zauważa Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, członek zarządu Leaseurope.

„Nas oczywiście najbardziej interesuje struktura finansowania inwestycji przez przedsiębiorców, w tym przede wszystkim przez MŚP. Zgodnie z opublikowanymi w 2015 r. wynikami badania Oxford Economics, 18,9% wartości wszystkich inwestycji MŚP w Europie finansowanych jest przy wykorzystaniu leasingu. W Polsce wskaźnik ten jest jeszcze wyższy i wynosi ok. 30 % [4] – dodaje Mieczysław Woźniak.

Struktura finansowania inwestycji MŚP w Europie. Oxford Economics /LeaseuropeWykres 2. Struktura finansowania inwestycji MŚP w Europie. Oxford Economics /Leaseurope.