Columbus Energy S.A. łączy się z Columbus Capital S.A.

Celem Spółki jest utrzymanie pozycji lidera na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych i przejście na rynek regulowany

Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.
Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.

Columbus Energy S.A. (dawniej Columbus Capital S.A.), Spółka notowana na rynku NewConnect, otrzymała informację o zarejestrowaniu przez Sąd połączenia ze spółką Columbus Energy S.A. Emitent zmienił nazwę na Columbus Energy S.A. i będzie prowadził działalność w branży Odnawialnych Źródeł Energii oraz w segmencie inwestycyjnym.

 W dniu 18.03.2016 r. Zarząd Columbus Energy S.A. (dawniej Columbus Capital S.A.) otrzymał informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Krakowie połączenia Spółki z Columbus Energy S.A. Połączenie obu podmiotów nastąpiło zgodnie z przyjętym planem połączenia poprzez przeniesienie całego majątku Columbus Energy S.A. na Columbus Capital S.A. w zamian za nowo emitowane akcje. Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 72.863.778,42 zł i dzieli się na 269.865.846 akcji o wartości nominalnej 0,27 zł każda. Celem nowego podmiotu – Columbus Energy S.A. – jest utrzymanie pozycji lidera na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce oraz przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW w Warszawie.

„Dzień 18 marca 2016 r. zostanie zapamiętany w naszej organizacji jako otwarcie nowego, lepszego rozdziału historii dla Columbus Energy S.A. Nasza wiarygodność i wizerunek mogą opierać się dzisiaj o Giełdę Papierów Wartościowych. Jako jedyny podmiot w sektorze mikroinstalacji fotowoltaicznych jesteśmy spółką publiczną. Dzięki temu strategiczne podmioty w branży, takie jak korporacje sektora energetycznego (Tauron, Energa, etc.), Bank Ochrony Środowiska S.A., czy choćby Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będą traktować nas jak partnera do rozmów, a nie małą, lokalną firmę. Połączenie i jego następstwa są potwierdzeniem naszej pozycji lidera branży w Polsce. Zamierzamy dobrze to wykorzystać.” – komentuje Dawid Zieliński, Prezes Zarządu Spółki Columbus Energy S.A.

W tym roku Columbus Energy S.A. podpisała istotne umowy współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz jego podmiotami zależnymi. Spółka nawiązała również współpracę z InPost Finanse Sp. z o.o., w której wyłącznym udziałowcem jest InPost S.A. – największy, niezależny operator pocztowy. W ramach podpisanej umowy o kooperacji InPost Finanse będzie aktywnie uczestniczył w pozyskiwaniu klientów zainteresowanych zakupem produktów i rozwiązań oferowanych przez Columbus Energy S.A.

„Aktualnie Spółka skupia się na budowaniu portfela klientów indywidualnych, głównie w oparciu o Program PROSUMENT. Tylko w tym roku podpisaliśmy umowy z klientami indywidualnymi o wartości ponad 13 mln zł brutto, a wartość sprzedaży za sam marzec może przekroczyć tę liczbę. Nabór wniosków przez BOŚ S.A. ma ruszyć niebawem, dlatego liczymy na to, że w tym roku uda nam się wykonać przynajmniej 1.500 instalacji o wartości przekraczającej 50 mln zł brutto. To oczywiście tylko jeden segment fotowoltaiki, w którym działa Columbus Energy S.A., bowiem równie mocno rozwija się nasz portfel klientów z sektora budynków sakralnych, gdzie wartość kontraktów na ten rok szacujemy na kilkadziesiąt milionów złotych.” – dodaje Prezes Zieliński.

 Połączenie spółek Columbus Energy S.A. z Columbus Capital S.A. stanowiło jeden z głównych celów Emitenta w jego zmodyfikowanej Strategii Rozwoju na lata 2015-2016. Spółka będzie dążyła do zwiększania osiąganych przychodów poszukując nowych kanałów sprzedażowych oraz zawierając nowe umowy. Długoterminowym celem Columbus Energy S.A. jest utrzymanie pozycji lidera na rynku firm działających w segmencie Odnawialnych Źródeł Energii, głównie na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych. Emitent ma zamiar prowadzić również aktywną działalność inwestycyjną w podmioty z sektora MŚP.