Kompap z 4,73 mln zysku netto w 2015, wzrost o 143% r/r

zysk

Grupa Kompap, do której należą dwie wiodące drukarnie dziełowe w Polsce – BZGraf i OZGraf, w 2015 r. osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 62,55 mln zł, co stanowiło wzrost o 11% w stosunku do 2014 roku. Jednocześnie grupa zwiększyła zysk netto o 143% r/r, który na koniec ubiegłego roku osiągnął wartość 4,73 mln zł. W tym okresie Kompap odnotował także wzrost skonsolidowanego zysku operacyjnego z 4,17 mln zł w 2014 r. do 6,91 mln zł w 2015 r., tj. o 66%. 

– Mamy już za sobą okres restrukturyzacji naszych zakładów drukarskich OZGaf i BZGraf, Obecnie są to drukarnie nie tylko wysoko cenione przez klientów, ale także efektywne biznesowo, co znalazło wprost odzwierciedlenie w naszych przychodach i rentowności za miniony rok. Nie spoczywamy jednak na laurach, mamy ambitne plany dalszego zwiększania skali prowadzonej działalności zarówno w zakresie druku książek, jak i pozostałych produktów papierniczych. Zakładamy też dalszy wzrost sprzedaży zagranicznej z naszych zakładów w Olszynie i Białymstoku. Pracujemy obecnie nad strategią rozwoju grupy na kolejne lata. Będziemy chcieli ją zaprezentować w najbliższych miesiącach – komentuje Waldemar Lipka, prezes zarządu Kompap.

Odbiorcami grupy Kompap są oficyny wydawnicze, hurtownie papierowe, firmy farmaceutyczne, usługowe, spożywcze, a także podmioty z branży transportowej i logistycznej. Wśród Klientów OZGraf i BZGraf znajdują się m.in. największe wydawnictwa z Polski i zagranicy. Grupa sprzedaje swoje produkty do kilkunastu krajów, w tym na tak wymagające rynki, jak fiński, duński, niemiecki, szwedzki czy brytyjski. Eksport w 2015 r. stanowił 20% sprzedaży grupy (12,54 mln zł) i wzrósł o 21% r/r. Jednocześnie sprzedaż krajowa zwiększyła się o 9% do poziomu 50 mln zł.

Najważniejszą pozycją asortymentową grupy Kompap (80% przychodów ze sprzedaży) są książki, w tym albumy, wydawnictwa encyklopedyczne, podręczniki szkolne i in. W 2015 roku ich sprzedaż wzrosła o 11% r/r do 49,75 mln zł. Grupa drukuje także kalendarze, składankę komputerową, czasopisma, katalogi i gazety, a także wyroby samoprzylepne, poligraficzne oraz rolki. Przychody ze sprzedaży innego asortymentu niż książki w 2015 r. wzrosły w grupie Kompap do poziomu 12,8 mln zł, tj. o 11% r/r.

– Naszym kluczem do sukcesu jest połączenie doświadczenia ludzi z nowoczesnością maszyn oraz stałe ukierunkowanie na osiągniecie zakładanych celów biznesowych. Jesteśmy w stanie wykonać nawet bardzo niestandardowe zlecenia, a jakość i solidność pracy pozwala nam budować długoterminowe relacje z naszymi klientami i realizować zamówienia na satysfakcjonujących obie strony warunkach. By móc jednak funkcjonować w tym modelu biznesowym i konkurować z drukarniami nie tylko w Polsce, ale i w Europie, również na ten rok zaplanowaliśmy inwestycje w park maszynowy we wszystkich trzech naszych zakładach. Zakładamy jednocześnie dalsze obniżanie kosztów działalności i wzrost rentowności – wyjaśnia Waldemar Lipka.