Columbus Energy z nowym inwestorem

columbus energy

Nowym inwestorem Columbus Energy S.A. jest Piotr Kurczewski, który zyska 20% udziału w kapitale Spółki do końca 2020 roku, inwestując m.in. w budowę projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 357 MW.

Columbus Energy S.A. działa na polskim rynku PV od 2014 roku. Od tego czasu firma pozyskała już ponad 6200 klientów, co przełożyło się na skonsolidowany przychód w wysokości około 57 mln złotych oraz 100 tys. paneli fotowoltaicznych zamontowanych na dachach budynków jednorodzinnych i firmach o łącznej mocy 32,50 MWp.

Zarząd Spółki w Liście otwartym do Akcjonariuszy podkreśla, że: “Spółka rozwija się zgodnie z przyjętą przez nas strategią i tempo jej rozwoju oceniamy jako bardzo dobre. Najbliższe raporty: za trzeci kwartał 2019 r. oraz późniejszy za cały 2019 r. powinny pokazać, że ilość pracy, jaką codziennie realizuje nasz Zespół, jest spektakularna i daje mierzalne efekty.” Zmiana akcjonariatu jest więc częścią dynamicznego rozwoju firmy i jej skalowania się do potrzeb rynkowych.

Wiarygodność Columbus Energy S.A. w ostatnim czasie potwierdził terminowy wykup obligacji serii D o wartości nominalnej przekraczającej 4,5 mln złotych. W planach Spółki jest realizacja projektów farm fotowoltaicznych w całej Polsce o łącznej mocy 357 MW i wartości rynkowej na poziomie 1,3 mld złotych. Budowa pierwszych inwestycji o mocy 12,5 MW rozpocznie się już w tym roku.

Zarząd Columbus Energy S.A. podkreśla, że przed firmą kolejne wyzwania. Spółka koncentruje się na ciągłym doskonaleniu jakości swoich usług i dostarczaniu klientom instalacji fotowoltaicznych w pełni spełniających ich potrzeby. “Columbus Energy S.A. jest liderem mikroinstalacji w branży klienta indywidualnego. Montujemy ponad 50 instalacji dziennie, rozwijając się w setkach procent rocznie. Dostrzegamy wiele szans w niewątpliwej transformacji energetycznej, polegającej na zmianie efektywności zużycia energii, ochronie klimatu i środowiska. Ten megatrend światowy, który przyspieszył w ostatniej dekadzie, dziś dotarł już do Polski.”, możemy przeczytać w Liście otwartym do Akcjonariuszy.

Ambicją Spółki jest nie tylko dynamiczny rozwój sektora fotowoltaiki w Polsce, ale także wejście w branżę e-mobility w ramach budowy i udostępniania publicznej sieci do ładowania samochodów elektrycznych.