Columbus zamknął rok 2021

Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy
Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy

Grupa Columbus Energy opublikowała raport roczny za 2021 r. Skonsolidowane przychody Grupy wyniosły ponad 706 mln zł i były wyższe  o 8% w stosunku do roku ubiegłego.

Rok 2021 był skomplikowany dla Columbus, ze względu na dynamiczną sytuację otoczenia rynkowego, kończącą się starą ustawę prosumencką oraz związaną z tym presję kosztową komponentów i pracy podwykonawców, zwłaszcza w ostatnim kwartale. Zgodnie z opublikowanym sprawozdaniem finansowym, skonsolidowana EBITDA Grupy osiągnęła wartość  -1,1 mln zł. Należy jednak zwrócić uwagę, że w 2021 r. Columbus dokonał zasadniczej korekty, związanej z wyceną Programu Managerskiego, która wpłynęła negatywnie na prezentowany wynik EBITDA. Rzeczywisty wynik EBITDA, po wyeliminowaniu korekty (która jest pozycją jednorazową i niepieniężną), osiągnął wartość dodatnią, tj. 13,6 mln zł. Na zysk netto największy wpływ miały koszty finansowe, które Grupa zdecydowała się zredukować w najbliższych miesiącach.

Nie udało nam się zrealizować w pełni naszych ambicji i planów, dotyczących wyniku finansowego z podstawowej działalności. Niemniej, w ubiegłym roku wypracowaliśmy znaczącą wartość w biznesie farm fotowoltaicznych oraz mocno rozwinęliśmy naszą technologię do zarządzania energetyką rozproszoną i elektromobilnością, której premierę planujemy jeszcze w tym roku twierdzi Dawid Zieliński, Prezes Columbus Energy S.A.

Przypomnijmy, że na koniec pierwszego kwartału 2022 r. łączna moc projektów farm fotowoltaicznych rozwijanych przez Columbus liczyła 5 257 MW. Mając na uwadze zwiększenie wartości inwestycji w projekty farmowe, Grupa stopniowo przechodzi z modelu aukcyjnego na bardziej opłacalne rozliczenie w modelu cPPA.

Columbus aktywnie działał też na perspektywicznym rynku OZE dla klientów biznesowych, dla których przygotował specjalną ofertę, wzbogaconą o magazyny energii i pompy ciepła. W minionym roku do grona kontrahentów Spółki dołączyły takie firmy jak: Wiśniowski, SOPP Packaging, Smay, Polmos Żyrardów, FAKRO, INTEX czy Greinplast Plus.

Spółka rozwinęła też współpracę partnerską z firmą Arval Service Lease Polska, z którą wprowadziła kompleksowy pakiet, łączący użytkowanie samochodu elektrycznego z montażem punktu ładowania oraz paneli fotowoltaicznych, jak również z firmami Saule i Somfy, z którymi opracowuje nowe produkty z użyciem perowskitów, przeznaczone dla sektora budowlanego. Nowym partnerem Columbus, z którym umowa została podpisana już w bieżącym roku, jest Orange Energia, gdzie Spółka dostarcza klientom Orange produkty i usługi z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Na koniec pierwszego kwartału 2022 r. z usług Columbus skorzystało ponad 58 tys. prosumentów i użytkowników, a łączna moc zrealizowanych instalacji wśród klientów indywidualnych oraz biznesowych wyniosła 401 MW. W samym 2021 r. Grupa zamontowała 120 MW mocy w fotowoltaice.

Fotowoltaika przez 2021 r. i pierwszy kwartał 2022 r. była takim ciasnym pudełkiem, pełnym małych instalatorów i drogich komponentów. Od 1 kwietnia br. pudełko pękło przez zmianę ustawy, a Columbus, dzięki wieloletniej budowie marki, inwestycji w organizację i technologię, którą rozwijamy, wydostał się z tego pudełka. Zaczęło się nowe rozdanie, które w tym roku zweryfikuje, czy nasze założenia strategiczne są trafne dodaje Dawid Zieliński.