Compliance w spółce zmniejsza ryzyko problemów związanych ze zmianą prawa

0
rp_986a3cbdef_238898555-compliance-GPW-1.png

CEO Magazyn Polska

Brak szybkiej reakcji na zmieniające się przepisy prawne może dla spółek wiązać się z ryzykiem strat. Dlatego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie promuje ideę compliance, czyli rozwoju w spółkach funkcji, która pomaga im dostosować działalność do zmian w otoczeniu regulacyjnym.

Prawo w Polsce i UE często się zmienia. Jeśli firmy za nim nie nadążają, to są narażone na straty. Coraz częściej tworzą więc działy compliance, które mają pracować na rzecz ochrony firm przed ryzykiem zmiany prawa.

– Compliance pełni funkcję prewencyjną – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor dr Wojciech Nagel, compliance officer Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. – Ma zabezpieczyć spółkę przez rozmaity ryzykiem zarówno reputacyjnym, prawnymi, jak i konfliktu interesów, niezgodności prawnej. To jest obszar zarządzania ryzykiem funkcjonowania organizacji.

Rocznie w Polsce Sejm uchwala około 150 ustaw. Dodatkowo ministerstwa, urzędy centralne czy organy nadzoru wydają rozporządzenia oraz zarządzenia. Dział compliance monitoruje nowe regulacje, tak aby firma mogła się na bieżąco do nich dostosowywać.

– Compliance funkcjonuje na styku biznesu z otoczeniem regulacyjnym, relacji zewnętrznych. Czyli są to nakładające się na siebie pola aktywności biznesowej, umownej, zakupów i zamówień publicznych – podkreśla Wojciech Nagel.

Compliance ma szczególne znaczenie dla GPW jako spółki i operatora rynku kapitałowego.

– Kontrola i mitygowanie ryzyka jest elementem działalności na giełdzie od dawna – zaznacza compliance officer na GPW. – Giełda jest promotorem ładu korporacyjnego dla spółek notowanych i od wielu lat stosuje zasady dobrych praktyk w swojej działalności, a także promuje ich wdrażanie na rynku. Formalnie funkcja compliance została utworzona w zeszłym roku. Natomiast do tej pory było to zarządzane na innych poziomach działalności organizacji.

GPW promując ideę compliance w spółkach, zachęca je do stałej kontroli zmian w prawie, organizuje konferencje i szkolenia. Przykładowo ostatnia konferencja dotyczyła funkcji zarządzania ryzykiem zamówień publicznych.

– Giełda stara się integrować środowisko compliance na rynku finansowym i poza nim – deklaruje dr Nagel. – To jest trzecia konferencja w tym roku. Współdziałamy z Centrum Compliance Europejskiego Uniwersytetu Viadrina, z naszymi partnerami merytorycznymi, z którymi – jak w przypadku CBA i KNF – mamy podpisane jako GPW porozumienie o współpracy w zakresie rozwijania kultury compliance na rynku finansowym.