Jasne zasady promocji – wyrok sądu

0

Bank, który oferuje konsumentom nagrody pieniężne ma obowiązek w jasny sposób informować o wszystkich warunkach jej przyznawania. Tym bardziej, że konsument wybierając produkty bankowe zwraca uwagę na atrakcyjną ofertę, w szczególności możliwość wygranej – przypomniał  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wyrok dotyczy decyzji z grudnia 2012 roku w sprawie  banku Polbank EFG (obecnie Raiffeisen Bank Polska). UOKiK stwierdził wówczas, że przedsiębiorca wprowadzał konsumentów w błąd, obiecując nagrodę pieniężną użytkownikom Mistrzowskiego Konta Osobistego. Bank określił warunki otrzymywania miesięcznej premii – należało aktywnie korzystać z karty płatniczej oraz zapewniać na rachunku środki umożliwiające pobranie opłaty za jego prowadzenie. Ani w regulaminie, ani w tabeli opłat i prowizji bank nie informował jednak, że dodatkowym warunkiem przyznania nagrody jest zapewnienie tych środków w konkretnym dniu, na koniec miesiąca.  W ocenie Urzędu konsument mógł otwierać rachunek, a następnie decydować się na korzystanie z karty płatniczej, kierując się informacjami o warunkach promocji, które były przedstawione niedokładnie. Wprowadzanie konsumentów w błąd stanowi niezgodną z prawem nieuczciwą praktykę rynkową.

Przedsiębiorca odwołał się od decyzji do sądu, ten jednak wyrokiem z 29 września (XVII Ama 57/13) potwierdził rozstrzygnięcie UOKiK i oddalił odwołanie w całości. Utrzymał też nałożoną na przedsiębiorcę karę w wysokości 605 955 zł. Wyrok jest nieprawomocny, przedsiębiorcy przysługuje apelacja.

Czytaj również:  Rolnicy coraz chętniej ubezpieczają swoje mienie. To efekt wyższych rządowych dopłat do ubezpieczeń i częstszych anomalii pogodowych