Wyposażenie samochodów – kontrola IH

0

Linki holownicze, łańcuchy i pasy do mocowania ładunków a także uchwyty rowerowe – to popularne elementy wyposażenia samochodów. 36,6 proc. z 309 skontrolowanych partii produktów wzbudziło zastrzeżenia Inspekcji Handlowej głównie z powodu nieprawidłowego oznakowania

 

Paweł Ratyński, UOKiK
Porady Pawła Ratyńskiego z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat wyposażenia samochodów

Przeprowadzona w II kwartale br. na zlecenie UOKiK kontrola Inspekcji Handlowej dotyczyła bezpieczeństwa linek holowniczych, uchwytów do przewożenia rowerów, pasów  i łańcuchów do mocowania ładunków, a więc tych elementów wyposażenia samochodowego, które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla pieszych i innych uczestników ruchu.

Inspektorzy skontrolowali 309 partii produktów. 36,6 proc. z nich zostało zakwestionowanych z powodu nieprawidłowego oznakowania. Najczęściej zastrzeżenia dotyczyły niekompletnej i niedokładnej instrukcji użytkowania, braku informacji w języku polskim, oznaczeń na produkcie, danych przedsiębiorcy odpowiedzialnego za wprowadzenie produktu na rynek. Tegoroczna kontrola wykazała nieznaczne pogorszenie wyników, w porównaniu z rokiem 2013 (blisko 4 proc.).

Poważne uchybienia inspektorzy stwierdzili jedynie w przypadku trzech partii linek holowniczych, które zostały wycofane ze sprzedaży. Jedna z nich okazała się niewystarczająco wytrzymała i groziła zerwaniem podczas holowania. Dwie inne nie spełniały przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z którymi odległość między pojazdami holowanymi powinna wynosić od 4 m do 6 (miały długości 3,48 m i 3,66 m).

Cieszy fakt, że we wszystkich pozostałych przypadkach przedsiębiorcy po zapoznaniu się z uwagami inspektorów podjęli dobrowolne działania naprawcze: uzupełniali brakujące informacje, albo też zwracali nieprawidłowo oznakowane towary do dostawców natomiast w przypadku wadliwych linek holowniczych, wycofali je niezwłocznie z obrotu handlowego.

Więcej informacji o przeprowadzonych kontrolach i bezpieczeństwie można uzyskać w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

Kupując wyposażenie samochodu, pamiętaj:

  • Sprawdź, czy instrukcja obsługi i montażu jest przygotowana w języku polskim, zapoznaj się z nią i upewnij, że jesteś w stanie bezpiecznie zamontować wyposażenie samodzielnie.
  • W przypadku linek holowniczych – pamiętaj, że używanie linek o nieodpowiedniej długości jest zabronione. Zgodnie z kodeksem drogowym obowiązującym w Polsce, odległość między pojazdem holowanych i holującym powinna wynosić od 4 do 6 m.
  • Zapoznaj się z oznakowaniem produktu, jeśli jest ono niedokładne, niepełne i niestaranne, bądź ostrożny. Sprzeczne informacje bezpośrednio na produkcie i w instrukcji użytkowania powinny wzbudzić podejrzenia.
  • W przypadku zakupów internetowych – masz 10 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Wystarczy odesłać produkt do sprzedawcy wraz z wypełnionym oświadczeniem, które powinieneś otrzymać od sprzedawcy. Dzięki nowym przepisom od 25 grudnia br czas ten wydłuży się do 14 dni.
  • Reklamacja wadliwego towaru? Zgłoś ją do sprzedawcy opisując, na czym polega wada,
  • W każdym wypadku, gdy masz podejrzenia, że produkt może stwarzać zagrożenie, możesz sprawdzić, czy nie znajduje się on w rejestrze wyrobów niezgodnych z wymaganiami na stronie internetowej UOKiK lub w w Europejskim Systemie Szybkiej Wymiany Informacji o Produktach Niebezpiecznych RAPEX .  Możesz również zgłosić się do Inspekcji Handlowej, której dane znajdują na stronie Urzędu, a także zawiadomić UOKiK, za pośrednictwem poczty lub korzystając ze specjalnego formularza.
Czytaj również:  Co roku około 40 tys. seniorów pada ofiarą przestępstwa. To ich najczęściej dotyczą manipulacje nieuczciwych sprzedawców