Zgoda UOKiK: Döhler i Binder

0

UOKiK wydał zgodę na koncentrację przedsiębiorców zajmujących się produkcją koncentratów owocowych i skupem owoców. Przejęcie przez Döhler części mienia spółki Binder nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji

Döhler prowadzi działalność w zakresie produkcji soków i koncentratów owocowych (głównie jabłkowego) do produkcji napojów. Przejmowana część mienia spółki Binder to zakład w Tarczynie, w którym produkowane są mrożone owoce i warzywa oraz koncentraty z jabłek i musów owocowych.

Przedsiębiorcy działają na rynku produkcji koncentratu jabłkowego. Ma on wymiar co najmniej europejski, o czym świadczy m.in. fakt, że większość produkcji Döhler i Binder jest eksportowana do innych krajów. Wspólnym rynkiem dla uczestników koncentracji jest również  krajowy rynek zakupu jabłek przemysłowych.

Analiza UOKiK wykazała, ze koncentracja nie będzie miała negatywnego wpływu na wymienione rynki. Przede wszystkim nie dojdzie na nich do uzyskania przez Döhler pozycji dominującej. Spółka nadal będzie musiała  liczyć się z konkurentami oraz kontrahentami.

Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli połączenie nie zostanie dokonane w terminie 2 lat od ich wydania. Na stronie internetowej Urzędu zamieszczane są informacje na temat wszystkich prowadzonych przez Urząd postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji. Więcej informacji o zasadach łączenia przedsiębiorców w przygotowanym specjalnie opracowaniu

Czytaj również:  Czy Deweloperski Fundusz Gwarancyjny wpłynie na wzrost cen mieszkań?