Coraz więcej seniorów na świecie korzysta z internetu i mediów społecznościowych

0

CEO Magazyn Polska

Rośnie liczba seniorów aktywnie korzystających z internetu. Przekonują się oni również do mediów społecznościowych. W ubiegłym roku największy wzrost aktywnych użytkowników Facebooka w Stanach Zjednoczonych miał miejsce właśnie w tej grupie wiekowej. Podobnie jak młodsi ludzie, seniorzy szukają w sieci możliwości komunikacji.

Światowy trend jest bardzo ciekawy – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Piotr Bucki, wykładowca, trener, specjalista ds. komunikacji z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni. – Seniorzy to jest grupa, która najszybciej przyrasta w mediach społecznościowych i która najbardziej angażuje się w korzystanie z tych kanałów komunikacji. 

W Stanach Zjednoczonych w ubiegłym roku liczba osób starszych korzystających z social mediów wzrosła o 16 proc., podczas gdy w 2012 r. wzrost był 4-proc. Na Facebooku to właśnie seniorzy byli tą grupą wiekową, której członkowie w 2013 r. najbardziej zwiększyli aktywne uczestnictwo na portalu. Co ciekawe, najbardziej spadła wtedy liczba aktywnych użytkowników w wieku do 24. roku życia. Również w Polsce w ostatnich trzech latach to w grupie wiekowej 50+ portal zyskiwał najwięcej użytkowników – ich liczba podwoiła się z 718 tys. w 2010 roku do 1,55 mln w 2013 roku. Stanowią oni ok. 10 proc. użytkowników Facebooka.

Polscy seniorzy nie różnią się niczym od seniorów na całym świecie, może poza tym, że częściej dotyka ich problem wykluczenia cyfrowego – zauważa Bucki.

W Polsce wśród 13,7 mln osób w wieku 50+ z sieci nie korzysta 67 proc., czyli ponad 9 mln osób. Według badań Megapanel PBI Gemius z 2012 r. wśród osób w wieku 60 + tylko 12 proc., a więc ponad 900 tysięcy osób, wykorzystuje komputer i internet. Dla porównania wśród osób w wieku 7-59 lat internetem posługuje się 65 proc. osób. Jednak istnieje szansa na poprawę tej sytuacji, gdyż sieć jest często odpowiedzią na problemy seniorów.

Portale społecznościowe pozwalają seniorom aktywniej uczestniczyć w życiu rodziny, np. poprzez rozmowy online z dziećmi i wnukami, które mieszkają daleko od rodzinnego domu, czy przez śledzenie zdjęć umieszczanych przez nich w sieci.

Starsi Polacy najczęściej w sieci znajdują to, czego brakuje im w świecie analogowym, czyli komunikację i możliwość kontaktu z rówieśnikami. Jest to remedium na ich problemy takie jak depresja czy osamotnienie – wyjaśnia specjalista ds. komunikacji. – Obserwujemy bardzo ciekawe zjawisko polegające na tym, że seniorzy gromadzą się w pewnych zamkniętych społecznościach osób w podobnym wieku i o podobnych zainteresowaniach. Szczególnie wyraźnie widać to w Stanach Zjednoczonych, ale przypuszczam, że ten trend prędzej czy później będzie widoczny także u nas. 

Najczęstsze problemy osób starszych związane są z niedostosowaniem stron do osób słabiej widzących lub nieposiadających najnowszych przeglądarek.