Creotech Instruments z sukcesem zrealizował kolejny istotny etap projektu PIAST

Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments
Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments

Creotech Instruments osiągnął kolejny kamień milowy w projekcie PIAST (Polish ImAging SaTelites) i pomyślnie zakończył PDR (ang. Preliminary Design Review), będący drugim z czterech głównych przeglądów w procesie projektowania i budowy satelitów. Oznacza to, że spółka zakończyła wstępne prace R&D i przechodzi obecnie do procesu produkcji oraz testów satelitów. Projekt PIAST ma zagwarantować pierwsze stworzone w Polsce instrumenty narodowego systemu satelitarnej obserwacji Ziemi na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Spółka planuje budowę i umieszczenie na orbicie okołoziemskiej w 2025 roku konstelacji trzech satelitów opartych na autorskiej platformie HyperSat. Projekt realizowany jest w konsorcjum, którego liderem jest Wojskowa Akademia Techniczna.

Zrealizowany z sukcesem przez konsorcjum przegląd PDR to kolejny ważny krok,  po ukończonym w ubiegłym roku przeglądzie SRR (ang. System Requirements Review), który pozwala na przejście do następnego etapu projektu i znacząco redukuje jego ryzyko technologiczne. Kolejne fazy do realizacji to CDR (ang. Critical Design Review) oraz FAR (ang. Flight Acceptance Review). Wszystkie przeglądy prowadzone są z udziałem niezależnych, zewnętrznych ekspertów.

Jestem bardzo zadowolony, że udało nam się osiągnąć kolejny kamień milowy w projekcie PIAST dotyczącym budowy i umieszczenia na orbicie konstelacji trzech satelitów obserwacyjnych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP. Zakończony z sukcesem przegląd PDR potwierdził, że nasz projekt jest technicznie i organizacyjnie właściwy oraz spełnia wymagania projektowe. Teraz, zgodnie z harmonogramem, możemy przejść do następnego etapu realizacji PIAST i rozpocząć produkcję zaawansowanych prototypów oraz testy kwalifikacyjne komentuje dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

Projekt PIAST ma na celu wykorzystanie potencjału współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw prywatnych w zakresie rozwoju rozwiązań kluczowych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Całe przedsięwzięcie jest realizowane pod kierownictwem Wojskowej Akademii Technicznej we współpracy z Creotech Instruments S.A., Centrum Badań Kosmicznych PAN, Scanway S.A., Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa i PCO S.A. (spółka z Polskiej Grupy Zbrojeniowej). Ostatecznym odbiorcą rezultatów projektu PIAST jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu SZAFIR.

Konstelację PIAST utworzą trzy nanosatelity optoelektronicznego rozpoznania obrazowego, które przeprowadzą serię testów kluczowych dla dalszego rozwoju funkcjonalności autorskiej, modułowej platformy satelitarnej HyperSat. Testy te obejmą m.in. lot w formacji, komunikację laserową kosmos-ziemia oraz kosmos-kosmos, obrazowanie tego samego punktu na Ziemi przez więcej niż jednego satelitę jednocześnie oraz testy nowego protokołu szyfrowania.

Projekt PIAST pozwoli w najbliższych latach na przetestowanie procedur produkcji i montażu seryjnego satelitów, co jest kluczowe z punktu widzenia spodziewanych przyszłych zamówień na platformy satelitarne i realizacji naszej strategii rozwoju. Pozytywne zakończenie fazy PDR to również ważny krok dla Spółki i procesu stopniowego przechodzenia z produkcji indywidualnych satelitów do produkcji seryjnej na potrzeby konstelacji satelitarnych dodaje Grzegorz Brona.

Creotech Instruments  jako jedyna firma w Polsce osiągnęła zdolność do budowy mikrosatelitów, czyli satelitów o wadze od 10 kg do 150 kg. Krokiem milowym w rozwoju spółki jest projekt EagleEye, dotyczący opracowania mikrosatelity obserwacyjnego Ziemi. Jego wyniesienie na orbitę planowane jest na przełom 2023 i 2024 roku.  Firma bierze również udział w pionierskim projekcie budowy pierwszego dużego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej w ramach międzynarodowego konsorcjum. Wybór spółek nastąpił z ramienia Komisji Europejskiej, a Creotech Instruments jest jedynym przedstawicielem z Europy Środkowo–Wschodniej.