CSR – czyli społeczna odpowiedzialność biznesu

Według badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Klon Jawor w 2011 roku, jedynie 30,7% respondentów spotkało się z terminem CSR, ale za to 60,3% widzi korzyści ze stosowania go w przedsiębiorstwie. Nietrudno zgadnąć, że ten rozdźwięk w konsekwencji będzie powodował nieporozumienia, co do faktycznego wdrożenia społecznej odpowiedzialności w praktyce.

Dalsza część raportu potwierdza te obawy. Na pytanie czy firma konsultuje ze społecznością lokalną decyzje inwestycyjne, które mogą mieć na nią wpływ, aż 70% respondentów zaprzeczyło. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku pytania o mechanizmy przeciwdziałające korupcji. Niemalże 80% przedsiębiorstw nie stosuje działań tego typu. Mniej niż 50% przedsiębiorstw konsultuje z pracownikami najważniejsze decyzje dotyczące firmy, a 80% nie zapewnia odpowiednich warunków pracy osobom niepełnosprawnym.

Wniosek, jaki się nasuwa wskazuje na to, że przedsiębiorcy bardzo chcieliby wprowadzać dobre praktyki PR, jednak niekoniecznie są świadomi na czym one właściwie polegają. Problem może się brać również z mnogości możliwości, które rysują się przed podmiotem, który chciałby wdrażać CSR do swojej strategii.

Społeczna odpowiedzialność może bowiem przyjmować różne postaci – od kwestowania począwszy, poprzez mecenat, na programach edukacyjnych skończywszy. Firma może się promować poprzez akcje mające na celu dbałość o środowisko naturalne, pomoc osobom niepełnosprawnym, czy właśnie edukację dzieci, młodzieży, czy osób starszych. Takie działania mogą w skuteczny sposób zwiększyć konkurencyjność naszej firmy na rynku, a tym samym realnie podnieść zyski. Jednak aby tak się stało, należy zarezerwować tym praktykom stałą pozycję w naszym planie promocyjnym.