CSR pomaga matkom wrócić na rynek pracy

Przykładów dobrych praktyk CSR w polskim biznesie jest wiele, a bardzo atrakcyjne okazują się te działania, które dotyczą pracowników.
– Pomoc dla matek w powrocie na rynek pracy i w łączeniu życia zawodowego z prywatnym, to w mojej ocenie najbardziej atrakcyjne działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu – mówi ekspertka od CSR dr Agata Gruszecka-Tieśluk z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.