Cube.ITG planuje emisję do 10 mln akcji celem obniżenia zobowiązań i pozyskania kapitału obrotowego

Marek Girek, Cube.ITG
Marek Girek, Cube.ITG

Cube.ITG, dostawca rozwiązań z zakresu IT i data center, oglosił projekty uchwał na Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które ma na celu uchwalić emisję maksymalnie do 10 mln szt. akcji serii C. Środki zostaną przeznaczone na poprawę sytuacjo dłużno-płynnościowej, czyli spłatę zobowiązań w celu poprawy kapitałów własnych i wskaźników zadłużenia oraz kapitał niezbędny do realizacji oczekiwanych przyszłych kontraktów.

W projektach uchwał zwołanego na 31 lipca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zakłada się podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 20 000 000 zł (wobej obecnej wartości 19 887 694 zł) w drodze emisji bez prawa poboru nie więcej niż 10 000 000 akcji (zwykłych na okaziciela), zaoferowanych w drodze subskrypcji prywatnej do nie więcej niż 149 podmiotów.

Zdecydowaliśmy się na emisję akcji ze względu na to, iż struktura długu Grupy nie jest dziś zadawalająca i wymaga poprawy w okresie krótko i długoterminowym. Taki model emisji jest najbardziej optymalny dla relatywnie szybkiego pozyskania finansowania, a  równocześnie daje silną pozycję do realizacji dużych kontraktów – powiedział Marek Girek, Prezes Zarządu i główny Akcjonariusz Cube.ITG.

Inwestorami mającymi prawo pierwszeństywa do wzięcia udziału w emisji będą podmioty, które zarejestrowały swoje uczestnictwo w NWZ 31 lipca.

Na koniec I kwartału 2017 roku zadłużenie krótkoterminowe wynosiło 147,2 mln zł, z czego krótkoterminowy dług odsetkowy z tytułu kredytów i pożyczek to ok. 57 mln zł. Z kolei aktywa obrotowe wynosiły 88,2 mln zł. Spółka dąży do konwersji części długo krótkoterminowego na dlugoterminowy i tym samym optymalizację źródeł finansowania.

Planuję zwiększenie swojego osobistego zaangażowania w firmę w trakcie tej emisji – dodał Marek Girek.

Spółka rozpoczyna realizację pozyskanych w II kwartale kontraktów z sektora administracji publicznej (COI i NASK), co poprawi cash flow (w minionym tygodniu otrzymała pierwsze zamówienie na 2 mln zł). Z drugiej strony do końca zbliża się proces sprzedaży nieruchomości biurowej we Wrocławiu, należącej do DTP, z czego oczekiwane wpływy mogą wynieść ok. 6 mln zł.