Cyfrowe Trójmorze prezentuje władzom regionu kluczowe kierunki cyfrowego rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej

Michał Kanownik
Michał Kanownik, Prezes Cyfrowej Polski

Koalicja organizacji branży cyfrowej z Europy Środkowo-Wschodniej – CEE Digital Coalition – przedstawiła przedstawicielom państw oraz eurodeputowanym państw Inicjatywy Trójmorza priorytetowe kierunki działań na rzecz cyfryzacji krajów tego regionu. Dokument w formie deklaracji został przesłany do decydentów w środę.

Przekazane priorytety powstały w wyniku pracy koalicji 14 organizacji branży cyfrowej z 11 krajów należących do Inicjatywy Trójmorza – CEE Digital Coalition. To porozumienie zawiązane w 2020 r. z inicjatywy Związku Cyfrowa Polska i działające na rzecz rozwoju gospodarki cyfrowej w regionie. Deklaracja została zaprezentowana jako podsumowanie tegorocznego szczytu branży CEE Digital Summit, który odbywał się na początku października w Warszawie. Dokument przedstawia priorytetowe, zdaniem autorów, działania i cele w ramach cyfrowego Trójmorza na najbliższe lata. Organizacje deklarują gotowość do wsparcia swoich rządów i unijnych reprezentantów w ich realizacji.

Główne kierunki działań cyfryzacji Trójmorza

W przedstawionej władzom regionu Trójmorza deklaracji jako kluczowe dla rozwoju gospodarki cyfrowej regionu cele wskazano pracę na rzecz promowania polityk sprzyjającej wzrostowi gospodarki cyfrowej, wdrażania i rozwoju nowoczesnych technologii, poprawy łączności i rozbudowy sieci 5G z dbałością o cyberbezpieczeństwo oraz wsparcia transformacji cyfrowej małych i średnich przedsiębiorstw. Organizacje apelują również o stworzenie regionalnego mechanizmu finansowania cyfryzacji gospodarki i ścisłe ustrukturyzowanie współpracy na tym polu.

W dokumencie czytamy, że Europa Środkowo-Wschodnia powinna wykorzystać szansę, by stać się globalnym centrum cyfryzacji. Aby było to jednak możliwe konieczny jest wspólny głos i wysiłek oraz ścisła współpraca gospodarcza i polityczna.  „Pozwolą one na rozwój regionu i umocnienie jego pozycji na arenie europejskiej i światowej. Jako CEE Digital Coalition jesteśmy gotowi, by być napędem tej współpracy” – deklarują organizacje branży cyfrowej regionu. Sygnatariusze dokumentu podkreślają chęć dzielenia się z rządami swoich państw i regionalnymi inicjatywami politycznymi doświadczeniem, wiedzą i zasobami we wspólnym budowaniu cyfrowej gospodarki Europy Środkowo Wschodniej.

Prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik zaznacza, że postęp cyfryzacji jako kluczowy warunek dla rozwoju gospodarczego regionu i uporanie się z kryzysem wywołanym pandemią. – Jako branża doskonale zdajemy sobie sprawę z gwałtownych zmian, jakie zachodzą w społeczeństwie i gospodarce. Pragniemy również stale uzmysławiać naszym władzom, że powszechna transformacja cyfrowa jest warunkiem koniecznym, by gospodarka i społeczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej wzrastały, a jedynym sposobem na jej osiągnięcie jest ścisła współpraca w regionie. Właśnie taki cel przyświeca naszej inicjatywie CEE Digital Coalition. Będziemy razem działać w ramach branży w kooperacji z przedstawicielami rządów naszych krajów na rzecz realizacji priorytetów ważnych dla cyfrowego rozwoju naszego regionu Europy, które przedstawiliśmy w deklaracji – mówi Michał Kanownik.

Cyfrowy szczyt w Warszawie

Zanim trafiła na biurka przedstawicieli rządów państw Europy Środkowo-Wschodniej, deklaracja została wypracowana w Warszawie podczas dwudniowego szczytu branży cyfrowej i nowych technologii z regionu – CEE Digital Summit 2021. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele organizacji branżowych z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Węgier, Słowenii, a także z Białorusi oraz Ukrainy oraz reprezentanci krajów Inicjatywy Trójmorza.