Czy w najbliższych miesiącach DevOps i developerzy cloud mogą spodziewać się podwyżek?

0

Jak szacują analitycy rynku pracy, zarobki DevOps i cloud developerów będą systematycznie wzrastać, a hossa na ich wynagrodzenia właśnie się rozpoczęła i będzie pędzić do przodu w najbliższych miesiącach. Rozwiązania w chmurze zyskały sobie na świecie pełne zaufanie instytucji publicznych i przedsiębiorców, a obecnie trend ten dociera błyskawicznie do Polski. Wiąże się to m.in. z niedoborem liczby programistów i DevOps’ów.cloud computing chmura

Inżynierowie oprogramowania działający w obszarze zarządzania chmurą, czyli cloud developerzy i DevOps’i, to grupa zawodów zajmujących się między innymi zarządzaniem danymi w aplikacjach, wśród nich uprzywilejowaną pozycję w najbliższych miesiącach będą – niezmiennie– zajmować specjaliści w obszarze rozwoju platform aplikacji chmurowych. Już dziś mogą oni liczyć na wynagrodzenia od 10 000 złotych brutto aż do 20 000 złotych i więcej. Zapotrzebowanie na cloud developing w sytuacji rynków dopiero adaptujących się do tego typu rozwiązań lawinowo rośnie. Trzeba przyznać jednak, że przedsiębiorcy stawiają developerom naprawdę wysokie wymagania – praca ta wymaga elastycznego łączenia praktycznych umiejętności biznesowych, operacyjnych oraz sprawnego posługiwania się narzędziami integrującymi.

Globalny raport Harvey Nash Technology Survey już w roku 2017 przewidywał rosnące zapotrzebowanie na zatrudnienia nowych DevOpsów i cloud developerów, a tendencja ta uległa w roku 2018 znacznemu pogłębieniu. Zatem inżynierowie pracujący w chmurze mogą być spokojni o wzrost swoich wynagrodzeń, który już następuje i będzie im towarzyszył nie tylko w najbliższych miesiącach, ale nawet latach.

Czego oczekują dziś rekruterzy od specjalistów w dziedzinie cloud developingu i DevOps?

Warto przede wszystkim zauważyć, że cloud developerzy są grupą niejednorodną, o różnych kompetencjach i doświadczeniach, co jest konsekwencją dość płynnej i ciągle zmieniającej się definicji samej chmury. Oczekiwania stawiane kandydatom w obszarze cloud developingu i DevOps łączą dotychczasowe dziedziny: zarządzania projektami, projektowania i zarządzania bazami danych takimi jak big data oraz zarządzanie i integracja aplikacji w środowiskach rozproszonych. Rekruterzy coraz częściej wymagają już na wstępie od inżynierów oprogramowania wiedzy z dziedzin: Java, certyfikacji Hadoop dla określonych i konkretnie profilowanych produktów, dobrego lub bardzo dobrego radzenia sobie z oprogramowaniem do zarządzania danymi w chmurze, sprawnych umiejętności obsługi bazy danych NoSQL jak MongoDB czy Apache CouchDB, tak zwanego zaciągania danych (data ingestion), mapowania danych, a także biegłości w ich katalogowaniu, wreszcie znajomości technologii sieciowych w rodzaju REST i Grails. Dużym atutem podczas rozmowy kwalifikacyjnej będzie też znajomość innych języków programowania niż klasyczna już Java takich jak Python. To spory zestaw wiedzy, kompetencji i umiejętności, jednak wynagrodzenia, które można dzięki niemu uzyskać są naprawdę atrakcyjne, a w Polsce należą one do górnej półki poborów. Dodatkowo kolejnym elementem oczekiwanym przez pracodawców jest doświadczenie w pracy z rozwiązaniami chmurowymi takimi jak AWS lub Azure.

Czytaj również:  Tomasz Dąbrowski w zarządzie Banku Pocztowego S.A. XI kadencji

Ile zarabiają już dziś cloud developerzy i DevOps w Polsce? 

Globalny trend wzrostu wynagrodzeń cloud developerów dotarł już do Polski i dziś początkujący inżynier pracujący w chmurze jako młodszy specjalista może liczyć na pensję w wysokości 10 000 zł i więcej. Dla osób z kilkuletnim doświadczeniem w branży cloud developingu i DevOps widełki zarobków wahają się od 15 000 do 20 000 złotych miesięcznie. Przy czym nie brakuje już u nas specjalistów, których miesięczne wynagrodzenia przekraczają tę wartość. Analitycy rynku informują, że sytuacja ta będzie jeszcze korzystniejsza w najbliższych miesiącach. Jeśli jeszcze nie wiesz, w którym kierunku rozwijać swoje kompetencje zawodowe, cloud developing wydaje się niezwykle przyszłościowy.

Źródło: TeamQuest.pl – Praca w IT