Czy warto mieć IKE i IKZE?

dlaczego warto mieć IKE i IKZE

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to konta emerytalne, które mają zarówno pewne podobieństwa, jak i różnice. Łączy je też wspólny cel, którym jest zgromadzenie dodatkowych pieniędzy na emeryturę. Jakie korzyści przewidział ustawodawca dla właścicieli konta IKE i IKZE? Czy warto mieć jedno i drugie konto emerytalne? Poznaj podobieństwa i różnice między IKE i IKZE.

IKE i IKZE – jakie są podobieństwa?

Jeden i drugi produkt emerytalny jest oferowany przez te same instytucje finansowe, którymi są:

 • Banki – w formie lokat i rachunków oszczędnościowych,
 • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) – w formie inwestycji w różnego rodzaju fundusze inwestycyjne,
 • Zakłady Ubezpieczeń – w formie polisy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
 • Powszechne Towarzystwa Emerytalne – w formie inwestycji w dobrowolne fundusze emerytalne,
 • Domy maklerskie – w formie samodzielnego inwestowania np. w akcje, ETF-y, itd.

IKE i IKZE mogą założyć osoby, które ukończyły 16 lat, nie ma górnej granicy wiekowej na otwarcie konta.

IKE i IKZE – różnice

 1. IKE i IKZE to nie tylko inwestowanie w swoją przyszłą emeryturę, ale również określone korzyści podatkowe. Są one różne dla każdego produktu.

W przypadku IKE nie zapłacisz podatku od zysku kapitałowych na koniec inwestycji. Musisz tylko spełnić następujące warunki:

 • Wypłacisz środki po 60. roku życia lub po ukończeniu 55 lat, jeśli nabyłeś/-aś prawa emerytalne.
 • Pieniądze trafiały na konto co najmniej przez 5 lat kalendarzowych.
 • Co najmniej połowa środków została wpłacona na 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę.

Jeśli zdecydujesz się na IKZE, to korzyści poczujesz od razu, ponieważ już po pierwszym roku lokowania pieniędzy możesz skorzystać z ulgi podatkowej. Polega ona na tym, że wpłaty dokonane w danym roku możesz odliczyć od podstawy opodatkowania w zeznaniu PIT.

Przykładowo:

 • Jeśli pracujesz na umowie o pracę, to Twoja ulga podatkowa za rok 2023 może wynieść nawet 2663 zł,
 • Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, to w zależności od wysokości wpłat i podatku, który płacisz, Twoja ulga podatkowa może wynieść nawet 3994 zł.

O konkretnej uldze podatkowej zawsze decyduje kwota wpłat i wysokość podatku, którym jesteś objęty (a dokładniej 32% – drugi próg podatkowy). W IKZE na koniec inwestycji również nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych (jak w przypadku IKE), ale za to będziesz musiał odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy od całości zgromadzonych środków w wysokości 10%. Korzyści i ulgi podatkowe IKZE będą możliwe, jeśli:

 • Wypłacisz środki po 65. roku życia,
 • Pieniądze trafiały na konto co najmniej przez 5 lat kalendarzowych.

Jeśli wypłacisz pieniądze wcześniej, to będziesz musiał/-a samodzielnie odprowadzić podatek dochodowy oraz zapłacić podatek Belki w wysokości 19%.

 1. Kolejna różnica dotyczy limitów:
 • w przypadku IKE jest to obecnie 20 805 zł. W 2024 r. limit wzrośnie do 23 472 zł.
 • w IKZE limity są dużo mniejsze, czyli 8 322 zł, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – 12 483 zł. W 2024 limity wzrosną odpowiednio do 9388,80 zł i do 14 083,20 zł.
 1. Środki, które wpłacasz na IKE i IKZE należą do Ciebie i to Ty nimi zarządasz. Podlegają również dziedziczeniu, a spadkobiercy nie muszą odprowadzać podatku od spadków i darowizn. W przypadku IKZE osoby uposażone lub spadkobiercy muszą natomiast zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%.

Podsumowanie IKE i IKZE

IKE i IKZE najlepiej traktować jako produkty, które się wzajemnie uzupełniają. W przypadku IKZE odczujesz korzyści od razu dzięki ulgom podatkowym. Jest to duży atut szczególnie dla osób o wyższych zarobkach i samozatrudnionych.

Z kolei w IKE masz szansę na zgromadzenie większego kapitału, ponieważ limity wpłat są dużo wyższe. Inwestycję możesz zakończyć wcześniej i po spełnieniu pewnych warunków nie zapłacisz żadnego podatku.

Jeżeli masz środki, które możesz zainwestować zarówno na IKE, jak i IKZE, możesz czerpać korzyści z dwóch programów emerytalnych.