Dane i analityka – klucze do transformacji cyfrowej

analiza profit

Z raportu „Global State of Enterprise Analytics 2018”, przygotowanego przez firmę MicroStrategy, wynika, że 90 procent ankietowanych analityków oraz profesjonalistów przyznaje, że dane i analityka to ważny albo bardzo ważny czynnik potrzebny do przeprowadzenia cyfrowej transformacji w firmie. Ich skuteczna implementacja pomaga rozwinąć nowe modele biznesowe, zapewnia większą efektywność, a także formułuje na nowo doświadczenia klientów. Droga do sukcesu nie jest jednak łatwa i wymaga wielu zmian w organizacji i to nie tylko technicznych, ale również procesowych.

Raport „Global State of Enterprise Analytics 2018” bazuje na wypowiedziach 500 osób decyzyjnych z całego świata, reprezentujących wiodące na rynku firmy. Został przygotowany przez firmę MicroStrategy, światowego dostawcę w zakresie analityki i mobilnego oprogramowania. Jego celem było zbadanie jak wygląda obecnie wykorzystanie danych w organizacjach.

Poza potrzebą rozwoju analityki w firmach, 63 procent ankietowanych zauważyło, że firma oparta na danych oznacza wzrost produktywności i efektywności, 57 procent wskazało na możliwość podejmowania szybszych i bardziej trafnych decyzji, a 51 procent na uzyskanie lepszych wyników finansowych. Dodatkowe zalety są związane z doświadczeniem klientów, lepszymi możliwościami ich pozyskiwania, identyfikacji, a w konsekwencji pozyskiwania nowych źródeł pozyskiwania dochodów. Na tej podstawie 64 procent decydentów przyznało, że ich organizacje zamierzają zainwestować więcej środków w inicjatywy analityczne w ciągu najbliższego roku. W dłużej perspektywie, pięciu lat, ten wskaźnik wynosi już 71 procent.

W osiągnięciu statusu przedsiębiorstwa opartego na danych, czyli według MicroStrategy – Inteligentnego Przedsiębiorstwa – pomóc może stworzenie jasnej analitycznej strategii, a także rozwój wewnątrz organizacji kultury promującej wykorzystanie dostępnych informacji i ułożenie odpowiedniej architektury technicznej.

Transformacja cyfrowa i zbudowanie organizacji opartej o dane i analitykę jest wyzwaniem. Prawie połowa ankietowanych przyznała, że jedną z barier stojącej na drodze do sukcesu są ochrona i bezpieczeństwo danych. Kolejnymi przeszkodami są ograniczona demokratyzacja danych w obrębie ich organizacji (33%) oraz brak szkoleń na temat jak najlepszego wykorzystania rosnącego napływu danych (29%). Ponadto, 45% organizacji wskazuje, że mniej niż połowa ich danych organizacyjnych podlega lub jest zgodna z jedną wersją prawdy, czyli opiera się o jedno źródło danych.

Respondenci uznali Cloud Computing (24%), Big Data (20%) i AI / uczenie maszynowe (18%) jako trendy o największym wpływie na inicjatywy analityczne w perspektywie najbliższych pięciu lat. Tuż za nimi są Internet Rzeczy (16%), zarządzanie tożsamością cyfrową (12%), Blockchain (7%) i głos / język naturalny (3%).

W konsekwencji, na drodze do transformacji cyfrowej pojawia się konieczność zatrudnienia osób o analitycznych umiejętnościach, które będą przygotowane do zmiany podejścia do funkcjonowania organizacji. Rola Chief Data Officerów staje się, wobec tego, coraz bardziej znacząca i będzie polegała na demokratyzacji danych i analityki w organizacji, tak aby stałe się one w pełni dostępne dla wszystkich osób w niej pracujących. Obecnie, tylko 16 procent badanych organizacji przyznało, że dostęp do danych i analiz ma 1/4 ich pracowników. W kolejnych latach ponad 90 procent organizacji planuje zainwestować więcej albo przynajmniej tyle samo co obecnie, w zatrudnianie talentów z zakresu danych i analityki.

Raport „Global State of Enterprise Analytics 2018” powstał na podstawie wyników ankiety internetowej, którą MicroStrategy przeprowadziło w kwietniu 2018 r., korzystając z usług globalnego doradztwa naukowego Hall & Partners. Odpowiedzi zostały zebrane od 500 analityków korporacyjnych i specjalistów wywiadu biznesowego zlokalizowanych w Brazylii, Niemczech, Japonii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Uczestnicy reprezentowali organizacje zatrudniające od 250 do 20 000 pracowników na całym świecie. W ankiecie nie przeprowadzono świadomej ankiety wśród użytkowników MicroStrategy ani żadnego innego dostawcy rozwiązań analitycznych.